2012-03-22

Nordnet publicerar årsredovisning för 2011

Från och med idag, torsdagen den 22 mars 2012, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.org.nordnet.se.


Nordnets verksamhet bedrivs i första hand på internet, och även årsredovisningen för 2011 är anpassad för att i första hand läsas via webben. Som ett företag vars främsta ledord är att vara moderna, enkla och aktiva har årsredovisningen utvecklats med enkelheten som utgångspunkt och med användaren i fokus.

På Nordnets hemsida www.org.nordnet.se hittas den legala årsredovisningen samt en verksamhetsöversikt som PDF. Som komplement finns också en hemsida med utvald information från årsredovisningen och översikten tillgänglig direkt på 2011.nordnetbankab.wpengine.com.

För mer information, kontakta
Adrian Westman, Communications Manager

adrian.westman@nordnet.se
0735 – 09 04 00

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2012 kl 12.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.