2014-03-20

Nordnet publicerar årsredovisning för 2013

Från och med idag, torsdagen den 20 mars 2014, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetbankab.wpengine.com.


Nordnets årsredovisning 2013 finns tillgänglig att ladda ner och läsa på bolagets hemsida. I årsredovisningen finns även Nordnets ansvarsrapport (Nordnet Citizenship).

Nordnets verksamhet bedrivs på internet och det elektroniska tillgängliggörandet ligger i linje med bolagets affärsmodell, samt är effektivt ur kostnads- och miljösynpunkt. För aktieägare som ändå önskar erhålla en papperskopia på årsredovisningen, kan beställning ske via e-post till ir@nordnet.se.

För mer information:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2014 kl 13:00 (CET).

Nordnet is a Nordic online bank with about 496,700 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.