2017-03-17

Nordnet publicerar årsredovisning för 2016

Från och med idag, fredag den 17 mars 2017, finns årsredovisningen för Nordnet AB (publ) tillgänglig via koncernens hemsida www.nordnetab.com.

Nordnets årsredovisning 2016 finns tillgänglig att ladda ner och läsa på bolagets hemsida. I årsredovisningen finns även Nordnets hållbarhetsrapport, Nordnet Citizenship.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

Email: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en bank för investeringar i aktier och fonder som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Idén bakom Nordnet är att ge kunderna kontrollen över sina pengar och investeringar, och målet är att bli förstahandsvalet för sparande i Norden. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.