2022-07-22

Nordnet publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Nordnet AB (publ) publicerar idag delårsrapport för andra kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com.

– Vi lämnar bakom oss ett utmanande kvartal på många sätt, både för spararna och för oss som företag. Skenande inflation, högre räntor, rädsla för en kommande recession och ett spänt säkerhetsläge har lett till den sämsta starten på ett börsår på mycket lång tid. I det här tuffa klimatet är jag stolt över att Nordnet visar tillväxt varje månad av sparande och nya kunder. Fram till halvårsskiftet har vi ökat kundbasen med 90 000 kunder och haft ett nettosparande på 30 miljarder. Courtageintäkterna har minskat till följd av lägre handelsaktivitet, men det högre ränteläget ger oss ett bättre räntenetto. Tack vare väldiversifierade intäkter och god kostnadskontroll gör vi under första halvåret ett resultat på en miljard kronor, varav 420 miljoner för andra kvartalet, säger Lars-Åke Norling, VD på Nordnet.

– Vi har hög aktivitet när det gäller produktutveckling och har lanserat nya tjänster för såväl de mindre engagerade spararna som de mer aktiva kunderna. Jag vill särskilt lyfta fram handel på Londonbörsen, möjlighet för privatsparare att handla i dark pools, de första fonderna från vårt nya fondbolag, samt det digitala verktyget ”Nordnet One” som på ett enkelt sätt hjälper privatpersoner att komma igång med ett fondsparande, säger Lars-Åke Norling, VD på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

  • Minskad handelsaktivitet men underliggande tillväxt i affären – 30 100 nya kunder och drygt åtta miljarder i nettosparande.                     
  • Ny högstanivå för Nordnets låneprodukter med 26,7 miljarder i utlånat kapital.
  • Nordnets nya fondbolag får tillstånd, egna fonder lanserade i Sverige, Danmark och Finland.
  • Hög aktivitet inom produktutveckling – lansering av Nordnet One, ett användarvänligt verktyg för att komma igång med ett fondsparande, samt elektronisk handel på Londonbörsen.
  • Fortsatt god kostnadskontroll.

Resultatet i korthet april-juni 2022 (april-juni 2021)

  • Justerat rörelseresultat 420,1 (535,7) MSEK
  • Rörelseintäkterna uppgår till 727,8 (832,6) MSEK
  • Justerade rörelsekostnader uppgår till -295,7 (-283,5) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning 0,88 (1,72) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor den 22 juli 2022 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-22 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök osswww.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.