2022-10-28

Nordnet publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022

Nordnet AB (publ) publicerar idag delårsrapport för tredje kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig på www.nordnetab.com.

– Tredje kvartalet har ur ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt perspektiv varit en utmanande och dramatisk period. I det här tuffa klimatet kan vi presentera ett överlag starkt kvartal med ett finansiellt resultat i linje med motsvarande period förra året. Lägre antal transaktioner och courtageintäkter vägs upp av ett högre räntenetto, och Nordnets totala intäkter för kvartalet uppgår till drygt 800 miljoner kronor. I kombination med en kontrollerad kostnadsutveckling, där de justerade rörelsekostnaderna landar på 304 miljoner kronor, kan vi visa ett resultat på 491 miljoner kronor. Resultatet tydliggör den stabilitet och motståndskraft mot ändrade makroförhållanden som finns i Nordnets affärsmodell, säger Lars-Åke Norling, VD Nordnet.

– Det negativa sentimentet i marknaden har inte fått oss att slå av på takten eller sänka ambitionsnivån när det gäller att bygga världens bästa plattform för sparande och investeringar. I både mobilappen och i webbtjänsten lanserar vi ny funktionalitet i hög takt och i snitt gör vi nya releaser varannan timme på webben och en till två gånger i veckan i appen, säger Lars-Åke Norling.

Höjdpunkter under kvartalet

  • God kundtillväxt och positivt nettosparande, men fortsatt tuff situation på börsen leder till lägre handelsaktivitet.  
  • Ett starkt kvartal ur ett finansiellt perspektiv med intäkter och resultat i linje med föregående år.
  • Kontrollerad kostnadsökning för kvartalet, förväntade kostnader för helåret i linje med finansiella mål.
  • Ett högre ränteläge påverkar räntenettot positivt, ökning med 77 procent jämfört med kvartal tre 2021.
  • Hög takt i produktutveckling och bolån lanserat i Norge – ett viktigt steg mot fullskaligt erbjudande på alla marknader.
  • Sparkonto och inspiration kring ränteprodukter lanserat för att möta kunders behov i nytt makroekonomiskt läge.

Resultatet i korthet juli-september 2022 (juli-september 2021)

  • Justerat rörelseresultat uppgår till 491 (508) MSEK
  • Rörelseintäkterna uppgår till 812 (797) MSEK
  • Justerade rörelsekostnader uppgår till -304 (-278) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgår till 1,54 (1,60) SEK

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Lars-Åke Norling och CFO Lennart Krän presenterar rapporten och svarar på frågor den 28 oktober 2022 klockan 10:00 CET via Zoom. Presentationen sker på engelska. Anmäl dig till presentationen här

Informationen är sådan som Nordnet är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-28 08:00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775
Marcus Lindberg, Head of Investor Relations, marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.