2016-04-21

Nordnet Q1: Fortsatt sterk vekst hos Nordnet i Norge

Det har vært en tøff start på børsen i 2016. Til tross for dette fortsetter antallet kunder å øke i Nordnets norske virksomhet. Det siste året har kundebasen økt med 13 prosent. 


Børsåret 2016 har fått en uvanlig tøff start og samtlige nordiske børser har falt tilbake i første kvartal. Januar var spesielt turbulent og på det verste var de nordiske markedene ned 15-20 prosent, noe som er den dårligste starten på et børsår siden finanskrisen i 2008. Lav oljepris, kraftig fall i Kina, fallende og negative styringsrenter er hendelser som har påvirket aksjemarkedene i første kvartal.

– Vi ser en sterk interesse for våre produkter og tjenester til tross for uro i aksjemarkedet. Det er ingen tegn til panikk i kundestokken, og børsfallet oppleves på kundene snarere som en kjøpsmulighet. Vi er optimistiske med tanke på videre vekst, og kommer til å fortsette å jobbe for en enklere, morsommere og mer lønnsom hverdag for private sparere- og investorer. I april forenklet vi blant annet vår prismodell for aksjehandel, og senket prisene for aksjehandel i utlandet og derivater kraftig, sier sjef for Nordnet i Norge Anders Skar.

Høydepunkter for Nordnet i Norge i første kvartal 2016 sammenlignet med 2015.

Inntektene økte med 4 prosent, hovedsakelig som følge av en økning i kurtasje- og fondsprovisjoner.
Kostnadene økte med 13 prosent, og relateres først og fremst til markedsføringskostnader, og da spesielt gjennomføring av Nordnet Live.
Antall transaksjoner på børsen økte med 10 prosent.
Antallet aktive kunder økte med 13 prosent til 73 500 kunder.

Ved inngangen til 2016 ble skattereglene for utbytte mv. endret. Endringen har ført til at aksjegevinster på tradisjonelle Aksje- og fondskontoer og såkalte Investeringskontoer beskattes ulikt. På en Aksje- og fondskonto skatter du nå løpende 28,75 prosent på mottatt utbytte og gevinster, mens på en Investeringskonto utsetter du skatten og betaler bare 25 prosent skatt.

– Interessen for Investeringskonto har vært økende, og har selvfølgelig tiltatt med de nye skattereglene. Vi merker denne interessen delvis ved at eksisterende kunder flytter til Investeringskontoer, men selvfølgelig også at det kommer mange nye kunder som ønsker denne kontotypen, sier Anders Skar.

For første gang i Nordnets historie ble spare- og investeringsarrangementet Nordnet Live gjennomført i Norge. Gjester på plass i Folketeateret i Oslo fikk følge et program hvor børseksperter og næringslivsledere diskuterte alt fra utfordringer i norsk oljebransje, fremtidige vekstnæringer og utviklingen i verdensøkonomien.

– Nordnet Live ble en kjempesuksess og vi har fått veldig mye positive feedback både fra kunder, gjester og samarbeidspartnere. Arrangementet beviser at det er en økende interesse for sparing og investering blant nordmenn. Vi kommer til å fortsette med denne type events for å dele informasjon og inspirere privatpersoner til hvordan de skal plassere pengene sine.

 Vi har også nylig fått på plass vår nye Investeringsøkonom Tom Hauglund, som nettopp har som jobb å spre kunnskap og hjelpe norske sparere og gjøre mer fornuftige valg med pengene sine, sier Anders Skar.

Les hele rapporten på http://org.nordnet.se/

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, tel. 959 222 77 | E-mail: 
anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.