2016-10-25

Nordnet Q3: Sterk kundevekst i Norge

Nordnet presenterer i dag sitt resultat for tredje kvartal. I Norge er kundeveksten sterk og antallet kunder har økt med 14 prosent det siste året.  

Det tredje kvartalet ble en periode med stigende kurser på verdens børser. Kursfallet i kjølvannet av Brexit markerte sommerens bunnotering, og det har vært en opptur siden dette. Oslo Børs har derimot kun steget to prosent i kvartalet, blant annet som følge av en sidelengs utvikling i oljeprisen.  

– Til tross for et turbulent år på børsen ser vi fortsatt en sterk økning i antall nye kunder og aktivitet blant kundene. Antallet nye aktive kunder har økt med 14 prosent det siste året, og antallet transaksjoner på børsen har økt med 19 prosent sammenlignet med fjoråret, forteller sjef for Nordnet i Norge Anders Skar.

I kvartalet har Nordnet redusert terskelen for studenter som ønsker å investere i aksjemarkedet ved å innføre en spesiell prisliste hvor studentene kan handle nordiske aksjer med bare 1 krone i minstekurtasje.

– Jeg tror at veksten vi opplever kan foreklares med at vi kontinuerlig forbedrer våre produkter og tjenester for kundene. Vi står for åpenhet og transparens når det kommer til vilkår, priser og våre produkter noe som gjør at kundene stoler på oss. I tillegg jobber vi hardt for å hjelpe kundene våre til å bli bedre sparere og investorer ved å tilby kunnskap, informasjon og tilgang til ekspertise, sier Anders Skar.

For Nordnet konsernet har driftsresultat i perioden januar til september minsket med 22 prosent, noe som forklares med lavere rentenetto og provisjonsinntekter. Kundenes samlede kapital på plattformen var 225 milliarder svenske kroner, en økning med 21 prosent sammenlignet med september foregående år. I samme periode har Nordnet konsernets kundebase økt med 15 prosent. 

Les hele kvartalsrapporten på https://nordnetab.com/investors/investor-overview.

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, tel. 959 222 77 | E-post: anders.skar@nordnet.no 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.