2015-05-11

Nordnet relanserar tre fond-i-fonder och sänker avgifterna

Nordnet erbjuder ett av marknadens bredaste fondutbud inom tjänstepension bestående av ca 1300 fonder, vilket även inkluderar de fyra egna avgiftsfria Superfonderna som följer börsindex i Sverige, Danmark, Norge och Finland. I syfte att ytterligare stärka fondutbudet inom tjänstepensionsaffären förändras nu även tre av Nordnets befintliga fond-i-fonder och avgifterna sänks.


Nordnet har sedan 2009 i samarbete med Öhman Fonder erbjudit fond-i-fonder i eget namn. Nu ändras inriktning mot ett tydligare fokus på indexfonder som underliggande investeringar kombinerat med att fondförvaltningsavgifterna sänks. Från och med den 11 maj sänks fondförvaltningsavgiften för Nordnet Försiktig, Nordnet Balanserad och Nordnet Offensiv från 0,60 – 1,00 till 0,49 procent.

 Med våra fond-i-fonder kan vi erbjuda en bredd av bra placeringsalternativ för kunder som vill ha en riskanpassad förvaltning, men inte själva vill vara aktiva och välja placeringar för sitt pensionssparande, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

Nordnet Försiktig: Ny fondförvaltningsavgift 0,49 procent (tidigare 0,60 procent)
Nordnet Balanserad: Ny fondförvaltningsavgift 0,49 procent (tidigare 0,80 procent)
Nordnet Offensiv: Ny fondförvaltningsavgift 0,49 procent (tidigare 1,00 procent)

De kunder som i dagsläget har innehav i fonderna Nordnet Försiktig, Nordnet Balanserad och Nordnet Offensiv kommer automatiskt att börja omfattas av de nya villkoren och avgifterna från och med den 11 maj.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.

För mer information, kontakta:
Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 070-577 38 04
eva.trouin@nordnet.se

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.