2012-05-03

Nordnet Säästöindeksi: Suomalaisten luottamus pörssiin vahvistumassa vasta loppuvuodesta

Suomalaiset suhtautuvat varovaisen luottavaisesti pörssin kehitykseen. Nordnetin tekemässä selvityksessä niukka enemmistö suomalaisista uskoo pörssin nousevan tai pysyvän ennallaan seuraavan puolen vuoden aikana. Luottamus pörssinousuun vahvistuu vasta syksyn jälkeen. 


Pörssinousua seuraavan puolen vuoden aikana odottaa 43 prosenttia vastaajista ja seuraavan 12 kuukauden aikana jo 50 prosenttia. Laskua ennakoi 38 prosenttia seuraavan 6 kuukauden aikana ja vuoden sisällä 34 prosenttia.

Vaikka suomalaiset ovat selvästi varovaisella kannalla pörssin suhteen, he eivät silti usko synkkiin näkemyksiin osakkeiden hintojen romahtamisesta. Vain 19 prosenttia arvioi riskin voimakkaasta pörssilaskusta välittömäksi tai suureksi, kolmannes piti riskiä pienenä tai olemattomana.

Suomalaisilla on myös muita pohjoismaita synkempi näkemys oman talouden näkymistä. Vain 30 prosenttia uskoo, että oma talous kohenee vuoden aikana. Muissa maissa luku oli lähempänä 40 prosenttia.

Varovainen suhtautuminen näkyy suomalaisten säästösuunnitelmissa. Käteinen on suosituin säästömuoto ja sen määrää aiotaan lisätä eniten tulevan 12 kuukauden aikana. Osakesäästäminen oli seuraavaksi houkuttelevin kohde.

Talousvalmentaja Kirsi Salon kommentit ja tarkemmat tilastot löytyvät selvityksestä.

Tutkimuksesta

Joka vuosineljännes Nordnet tutkii pohjoismaalaisten suhtautumista osake- ja rahastosäästämiseen sekä henkilökohtaisen talouden kehitykseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Kyselyissä on mukana noin 1 000 henkilöä Pohjoismaista . Saatujen vastausten perusteella lasketaan indeksiarvo, joka kertoo väestön suhtautumisesta osake- ja rahastosäästämiseen sekä henkilökohtaisen talouden kehitykseen seuraavan 12 kuukauden aikana. Ensimmäisen neljänneksen arvo Suomen osalta oli varovaisen positiivinen 104. Ajan myötä Nordnet Säästöindeksi antaa viitteitä muutoksista väestön asenteissa säästämiseen ja sijoittamiseen. 

Lisätietoja: Kirsi Salo, Nordnet Suomen talousvalmentaja, 040 567 1767 tai 09 6817 8365, kirsi.salo@nordnet.fi 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 420,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Images