2009-07-03

Nordnet säljer Advium

eQ Bank, helägt dotterbolag till Nordnet Bank AB, har tecknat avtal om att sälja Advium, eQ Banks Corporate Finance-verksamhet, till ledningen för Advium mot kontantbetalning av köpeskilling om cirka 700 000 euro.

Nordnet förvärvade nyligen eQ, som är verksamt inom tre affärsområden; värdepappershandel, kapitalförvaltning samt Corporate Finance. Skälet till försäljningen är att Corporate Finance inte bedöms ligga inom ramen för Nordnetkoncernens kärnverksamhet.

Files