2010-08-09

Nordnet säljer verksamheten i Tyskland

För att ytterligare förstärka sitt nordiska fokus, har Nordnet tecknat avtal om att sälja sin verksamhet i Tyskland. Verksamheten säljs till den tyska internetmäklaren OnVista för 7 miljoner euro, med tilläggsersättning om upp till ytterligare 3 miljoner euro.

Verksamheten säljs mot bakgrund av att Nordnets strategiska fokusområde är Norden. Kunderna i Nordnet Tyskland kommer erbjudas att flytta till OnVista. Antalet konton uppgår till cirka 10 000 med ett samlat sparkapital om 1,6 miljarder kronor. Köpeskillingen för verksamheten uppgår initialt till 7 miljoner euro, med tilläggsersättning om upp till ytterligare 3 miljoner euro beroende på processens utfall. Efter nedskrivningar förväntas resultateffekten för Nordnet bli cirka 50 miljoner kronor.

– Nordnets vision är att bli Nordens ledande bank inom sparande. I det sammanhanget är verksamheten i Tyskland något av en udda fågel och det här är ett naturligt steg för oss, liksom det var att nyligen avveckla verksamheten i Luxemburg. Jag är övertygad om att våra kunder i Tyskland kommer att få en fortsatt god service hos OnVista, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund.

Affären beräknas slutföras under det fjärde kvartalet 2010. Nordnet kommer efter att verksamheten i Tyskland sålts fokusera sin verksamhet till de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland.

För mer information, kontakta:
Carl-Viggo Östlund, vd Nordnet, 070 - 609 58 81
carl-viggo.ostlund@nordnet.se

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 310,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files