2015-06-13

Nordnet sänker priset på svensk och utländsk aktiehandel

Nordnet lanserar idag nya prislistor för aktiehandel. Fyra nya courtageklasser presenteras där priset på utländsk handel genomgående sänks kraftigt och det lägsta priset för aktieaffärer inom Norden är 1 krona (för affärer upp till 400 kronor).


I samband med prisändringarna görs ett antal förenklingar i prislistan, och det blir lättare för kunder att välja och byta courtageklass utifrån vad som passar dem bäst för tillfället. Genom den nya tjänsten “Courtagekollen” kan kunder på Nordnets hemsida testa vilken av de fyra nya courtageklasserna Mini, Liten, Mellan och Fast som passar dem bäst. Matchningen baseras på vilka marknader de handlar på och storlek på affär.

– Vi står för transparens och det ska vara enkelt för våra kunder att själva välja vilken prismodell som passar dem bäst. Vi har fått feedback från kunder att prislistan tidigare har varit oöverskådlig, och en förenkling har därför varit prioriterad. Med vårt nya verktyg ”Courtagekollen” kan våra kunder, genom att ange information om hur stora affärer de gör och på vilken marknad de handlar, se vilken prisplan som passar dem bäst, säger Eva Trouin, Sverigechef på Nordnet.

– Nordnet är en nordisk bank och vi är nu först ut i Sverige att erbjuda aktiehandel för en krona på de nordiska börserna. Vi har också sänkt priset för handel i USA, Tyskland och Kanada. Vi ser ett större intresse för dessa marknader, och antalet kunder som har gjort en affär i utländska aktier har hittills i år ökat med 25 procent jämfört med samma period 2014, säger Eva Trouin.

Nordnets svenska kunder kommer från och med lördagen den 13 juni att flyttas till någon av de nya courtageklasserna. Baserat på de förändringar i prislistorna som nu genomförs, och räknat på volymen och antalet affärer för 2014 års handel, skulle nettocourtaget per avslut för koncernen som helhet påverkas negativt med cirka 0,50 kr.

Courtageklass Courtage   Norden Minst   Norden Passar   dig som gör affärer i Norden för: Courtage   i Tyskland, USA och Kanada Minst   courtage i Tyskland, USA och Kanada
Mini 0,25 % 1 kr 0 -15 600 kr 0,25 % 29 kr
Liten 0,15 % 39 kr 15 600 –   46 000 kr 0,15 % 49 kr
Mellan 0,069 % 69 kr 46 000 –   143 478 kr 0,089 % 69 kr
Fast 99 kr fast pris Över   143 478 kr 0,079 % 99 kr

Mer information och tjänsten Courtagekollen: https://www.nordnet.se/courtagekollen

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juni 2015 kl. 12:00 (CET).

För mer information, kontakta:
Eva Trouin, Sverigechef Nordnet, tel. 070-577 38 04
eva.trouin@nordnet.se

Nordnet is a bank for investments and savings with business in Sweden, Denmark, Finland and Norway. The idea behind Nordnet is to give customers control of their money, and the goal is to become the no. 1 choice for investments and savings in the Nordics. Nordnet AB (publ) is listed in Nasdaq Stockholm. Visit us at www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk or www.nordnet.fi.