2021-11-30

Nordnet senker prisene på indeksfond

Det norske fondsmarkedet er i endring, og det siste året har stadig flere banker gått over til nye prismodeller for fond. Nordnet endret sin prismodell for et drøyt år siden, og nå senker selskapet prisen for indeksfond.

Flere banker og plattformer har gått over til en prismodell med plattformavgift og refusjon av returprovisjon til kundene det siste året. Endringene har generelt bidratt til at aktive aksjefond (med høy returprovisjon) har blitt rimeligere, mens indeksfond (med lav returprovisjon) har blitt dyrere. Nå senker Nordnet sin plattformavgift for indeksfond med om lag en tredjedel.

– Vår ambisjon er å tilby den beste plattformen for sparing og investering i markedet, og konkurransekraftige priser er selvfølgelig en viktig komponent i dette. Prisreduksjonen på indeksfond skyldes konkurransen i markedet og tilbakemelding fra mange kunder, forteller Anders Skar, sjef i Nordnet Norge.

Nordnet senker plattformavgiften på indeksfond fra 0,3 % til 0,19 %, og beholder samtidig 0 % forvaltningshonorar for Nordnet indeksfond Global, Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA og Europa. Samtidig innføres et forvaltningshonorar på 0,10 % for Nordnet indeksfond Teknologi og Emerging Markets. Plattformavgiften for pengemarkedsfond reduseres fra 0,15 % til 0,09 %, for aktive aksjefond fra 0,30 % til 0,29 %, mens obligasjonsfond og high-yield rentefond økes fra 0,15 % til 0,19 %. Samtidig fjerner selskapet trappetrinnsmodellen som innebærer at kunder får lavere plattformavgift for fondskapital over 500.000, 5 og 10 millioner kroner.

– Med de nye prisene får vi en vesentlig enklere modell, i tillegg til at vår konkurransekraft på indeksfond styrkes betraktelig. Med disse endringene sikrer vi at Nordnet-kunder får tilgang til like billig indeksfondseksponering på vår plattform som hos de billigste konkurrentene i markedet, sier Anders Skar.

Nordnet-sjefen ønsker ikke å gå ut med hvor mye prisendringen koster selskapet, men synes det er viktigere å være åpen på at det også finnes kunder som vil oppleve en prisøkning i forbindelse med endringen.

– Siden vi er en transparent bank uten liten skrift er det viktig for meg å legge til at kunder med aktive aksjefond og som har over 500.000 kroner i fond, eller indeksfondskunder som har over 10 millioner, vil oppleve at de får høyere avgift på den delen av kapitalen som overstiger disse nivåene, fordi trappetrinnsmodellen forsvinner. Samlet sett utgjør dette langt mindre enn prisreduksjonen på indeksfond, så summa summarum betyr endringen mer penger til kundene og mindre til Nordnet – noe som for så vidt også var tilfellet da vi endret prisene i september i fjor, avslutter Skar.

De nye prisene vil gjelde fra 1. april 2022 og vil gjelde for alle Nordnets kontotyper og på tvers av alle produkter. 4 måneders varslingstid skyldes kravene som stilles til Nordnet Livsforsikring.

Anders Skar, Country Manager Nordnet Norway | 959 222 77 - anders.skar@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.