2021-09-28

Nordnet startar eget fondbolag

Nordnet har idag lämnat in ansökan till Finansinspektionen om att driva fondverksamhet. Ansökningstiden hos Finansinspektionen beräknas ta cirka sex månader, och verksamheten i det nya fondbolaget planeras att påbörjas under våren 2022.

Nordnet Fonder AB, vilket är namnet på det nya fondbolaget, kommer att vara ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank. De fonder som ska förvaltas av fondbolaget kommer att vara inriktade mot breda tillgångsslag och långsiktigt sparande. Nordnet Fonder kommer såväl lansera egna fonder som ta över ansvaret för de fonder som förvaltas av Öhman under Nordnets namn.

– Fonder är ett prioriterat område för Nordnet, och att starta eget fondbolag är ett naturligt nästa steg i vår strategi för affärsområdet. Vi har idag drygt 25 miljarder i sparkapital i fonder som distribueras under Nordnets namn, genom förvaltarsamarbeten med externa partners. Framöver vill vi ta större kontroll över fondaffären och ge oss själva större flexibilitet att skapa ännu fler intressanta och prisvärda sparprodukter, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Till verkställande direktör i fondbolaget har utsetts Carl Fredrik Lagerholm. Carl Fredrik kommer närmast från Danske Bank där han bland annat varit vice VD för Danske Banks fondbolag, och har tidigare bland annat varit chef för fondadministration på Nordea.

I styrelsen för Nordnet Fonder kommer att ingå följande personer:

  • Tonika Hirdman (ordförande), styrelseledamot i Sjunde AP-fonden och tidigare bland annat vd för Banco Fonder samt vd för ABN AMRO Bank i Luxembourg.
  • Erik Lidén, chefsförvaltare på Volvo Car Pension Management och grundare av Insiderfonder.
  • Erik Kjellberg, compliancechef på Bankgirot
  • Carina Tovi, chef HR och back-office på Nordnet, tidigare bland annat vd för Swedbank Robur Fonder
  • Gabrielle Hagman, fondchef på Nordnet, tidigare bland annat institutionell chef på Danske Bank.

– Vi ser ett generellt ökat intresse hos spararna för fonder, även om fondlandskapet i Norden ser lite olika ut beroende på vilken marknad vi tittar på. Med vårt nya fondbolag som bas kommer vi kunna skapa synergier och göra koordinerade lanseringar i alla länder vi har verksamhet. Vår senaste fond, techindexfonden, är ett bra exempel på hur vi kan få utväxling på vår nordiska närvaro. Fonden har genererat stort intresse på alla våra marknader, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

– Vi har många spännande produktidéer inom fondområdet, och med ett eget fondbolag blir dessa idéer enklare och snabbare att realisera. Parallellt med att ständigt utveckla produktutbudet fortsätter vi arbeta på användarupplevelsen, där målet är att vara en fondplattform för alla typer av sparare. De personer som vill lägga tiden på annat än att välja fonder ska kunna komma till vår sajt och genom ett par enkla knapptryck få ett förslag på en fondportfölj som matchar deras preferenser. Samtidigt ska de mer engagerade spararna kunna hitta all information de behöver för att göra självständiga och informerade val, säger Gabrielle Hagman, fondchef på Nordnet.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.