2014-05-27

Nordnet starter Norges første gratisfond

Nordnet starter Norges første kostnadsfrie fond, Nordnet Superfondet Norge. Fondet har ingen kjøps- og salgskostnader eller årlig forvaltningskostnad. Nordnet dekker i tillegg alle kostnader som revisjon og kurtasje for å drive fondet. 


Nordnet Superfondet Norge er et norsk indeksfond som skal følge utviklingen på de 25 mest omsatte aksjene på Oslo Børs.

– Dette er en stor dag, først og fremst for norske fondssparere. Det føles fantastisk å skrive norsk fondshistorie når vi nå lanserer Norges første kostnadsfrie aksjefond, sier Anders Skar.

Nordnet-sjefen forteller at det er flere grunner til at de gjør dette, men legger ikke skjul på at fondet er et markedsføringsprodukt. – For det første synes vi verken det skal koste mye å bli rik eller være rik, og således er dette et produkt som passer Nordnet og det vi ønsker å stå for perfekt. For det andre så håper vi at fondet vil bidra til økt konkurranse som igjen leder til bedre fondsprodukter for de som sparer i fond. Og for det tredje er vi åpne om at dette er et markedsføringsprodukt. Ved å tilby det beste fondsproduktet i det norske markedet tror vi at vi vil tiltrekke oss flere kunder som også etter hvert vil benytte flere av våre spare- og investeringsprodukter, sier han.

De neste fire ukene vil det være en tegningsperiode for Nordnet Superfondet Norge, og første dag for normal handel i fondet er 24.juni. I tegningsperioden vil det være mulig å investere inntil 10 millioner kroner, men ved normal handel vil fondet ha en minstetegning på 100 kroner og et maksbeløp på 100.000 kroner per dag. Fondet forvaltes av Öhman Fonder, men vil markedsføres under Nordnet sitt merkenavn og Nordnet dekker alle kostnadene for å drive fondet.

I følge statistikk fra Verdipapirfondenes forening har Norske personkunder plassert 3,2 prosent av deres aksjefondspenger i indeksfond. Interessen for indeksfond vokser derimot og i 2013 var 10 prosent av nytegningen i aksjefond i indeksfond. Gjennomsnittlig årlig forvaltningskostnad for norske aksjefond er i dag på 1,3 prosent, hvor de billigste indeksfondene fram til nå har vært på 0,2 prosent mens det dyreste aktivt forvaltede fondet har en årlig kostnad på 3 prosent.

– Folk burde ha en større andel av pengene sine i billige og bra indeksfond! Vi håper at Superfondet bidrar til å øke folks bevissthet og oppmerksomhet rundt forskjellen mellom aktive og passive fond, og ikke minst kostnader i fond, sier Anders Skar.

Å spare i fond innebærer alltid en risiko. De penger som plasseres i fondet kan øke så vel som minske i verdi og det er ingen garanti for at du får tilbake hele beløpet du har investert. Vi anbefaler at du leser fondets faktablad og informasjonsbrosjyre før du kjøper andeler i fondet. Faktablad og informasjonsbrosjyre finner du på nordnet.no/superfondet. 

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, +47 959 222 77
E-mail: anders.skar@nordnet.no

Nordnet is a Nordic online bank with about 504,900 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.