2023-02-06

Nordnet undersöker möjligheten att emittera kapitalbasinstrument

Nordnet har gett Nordea mandat att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 6 februari 2023, i syfte att utvärdera förutsättningarna för att emittera primärkapitaltillskott (AT1) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II.

Obligationerna kommer att ges en evig löptid med första möjliga inlösen efter fem år. Förväntad transaktionsstorlek är 300 miljoner kronor. Investerarmöten är planerade att genomföras mellan den 6 och 7 februari 2023 och transaktionen beräknas ske inom kort efter genomförda möten med investerare, med hänsyn tagen till rådande marknadsförhållanden.

Obligationerna har utformats för att uppfylla kraven för primärkapitaltillskott (AT1) under kapitaltäckningsregelverket (CRR) och primärkapital på nivå 2 under Solvens II regelverket. Utgivandet av obligationerna ger Nordnet möjlighet att optimera sin långsiktiga kapitalstruktur med hänsyn tagen till gällande regulatoriska kapital- och solvenskrav, och kommer att stärka såväl bolagets primärkapitalrelation och solvenskvot som den totala kapitalrelationen.

Nordea agerar som bookrunner och Gernandt & Danielsson som juridiskt ombud i samband med den övervägda obligationsemissionen.

För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Marcus Lindberg, Head of Investor Relations
marcus.lindberg@nordnet.se, 0764-923 128

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.