2020-01-16

Nordnet utbetalar 10 miljoner i återbäring till deltagarna i aktielåneprogrammet

Idag meddelar Nordnet att 10 miljoner kronor kommer att utbetalas inom ramen för bolagets aktielåneprogram. Utbetalningen avser fjärde kvartalet 2019, och är 38 procent högre än utbetalningen föregående kvartal.

–   Utbetalningarna från aktielåneprogrammet har ökat varje kvartal sedan start, och nu delar vi ut tio miljoner kronor till de svenska spararna. Traditionellt finns två typer av avkastning för privatpersoner som investerar i aktier – positiv värdeförändring och utdelningar. Med vårt aktielåneprogram har vi skapat en tredje typ av avkastning, och under aktielåneprogrammets första år har vi totalt delat ut 27 miljoner kronor, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018. Från start omfattade programmet svenska aktier och kunder med kapitalförsäkring, men har successivt breddats och gäller nu även kunder med tjänstepension och privatpension. De aktier för vilka man kan få ersättning har utökats från enbart svenska till att också inkludera norska, danska och finska aktier. Programmet går ut på att Nordnet lånar ut de aktier som finns registrerade på tillämpliga kontotyper till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder.

–   Vårt övergripande syfte på Nordnet är att demokratisera sparande och investeringar, och att erbjuda privatpersoner produkter och tjänster som tidigare endast varit åtkomliga för investmentbanker och stora fonder. Utlåning av aktier mot ersättning har alltid varit förbehållet instutionella investerare, men som sparare hos Nordnet är du nu med och tar del av dessa intäkter, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under fjärde kvartalet 2019 är följande:

· Fingerprint

· Powercell

· Oasmia

· Samhällsbyggnadsbolaget

· Storytel

· Minesto

· Maha Energy

· Climeon

· Spectracure

· Bioarctic

 

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, kommunikationschef, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.