2018-12-20

Nordnet vinner pris för ”Årets sparinnovation”

Nordnet har av tidningen Privata Affärer tilldelats utmärkelsen ”Årets sparinnovation” för det aktielåneprogram som presenterades i oktober.

Tidningen Privata Affärer, Nordens största privatekonomiska magasin, genomför varje år en kartläggning av alla svenska banker och delar ut ett antal utmärkelser. Kartläggningen genomförs i år för 28:e gången. I årets undersökning tilldelas Nordnet pris för ”Årets sparinnovation”. Bakgrunden till utmärkelsen är det aktielåneprogram som Nordnet presenterade i oktober.

– Vi är otroligt stolta över det här priset. Privata Affärers utmärkelser är de finaste man kan få i den svenska bankvärlden, och just ”Årets sparinnovation” är ett kvitto på det vi kämpar för varje dag – att genom nytänkande och en vilja att förändra traditionella strukturer förbättra de svenska spararnas möjlighet att få bra avkastning på sina investeringar, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet innebär att Nordnets kunder ges möjlighet till extra avkastning på de aktier de har investerat i. Avkastningen skapas genom att Nordnet lånar ut aktierna till externa parter, exempelvis globala investmentbanker. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. En medverkan i programmet får inga praktiska konsekvenser för Nordnets kunder – aktierna kan liksom tidigare disponeras fritt för till exempel försäljning, och det är ingen skillnad beträffande möjligheterna till belåning och hur utdelningar utbetalas. Programmet omfattar till att börja med svenska aktier och kunder med kapitalförsäkring.

– Med vårt aktielåneprogram skapar vi en tredje typ av avkastning på aktiesparande, i tillägg till värdeökning och utdelning. Vi är först i Sverige med ett program av den här typen, och för första gången kan de svenska aktiespararna på ett transparent sätt få del av en ersättning som annars varit förbehållen de stora institutionerna, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Mer information om aktielåneprogrammet och utmärkelsen finns på den här sidan: https://www.nordnet.se/kampanjer/arets-sparinnovation-2018.html

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.