2021-09-24

Nordnetiltä ensimmäisenä rahastoalustana Suomessa uusi suodatin vastuullisten sijoituskohteiden löytämiseen

Nordnet tarjoaa ensimmäisenä rahastoalustana Suomessa EU:n tiedonantoasetukseen ja rahastojen luokitteluun liittyvän työkalun, jolla säästäjät voivat suodattaa vastuullisia sijoituskohteita entistä helpommin.

Tiedonantovelvoitteita koskeva SFDR-asetus (Sustainable Finance Disclosure Regulation) on osa EU:n linjaamaa kestävän rahoituksen sääntelypakettia. Asetus velvoittaa rahoitustoimijoita antamaan kestävyyteen liittyviä tietoja sijoitustuotteista, eli miten kukin rahasto täyttää sille asetetut ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät kriteerit (ESG). Tiedonantoasetuksen tavoitteena on mahdollistaa sijoittajille helpompi ja yhdenmukaisempi sijoitustuotteiden vastuullisuustietojen vertailu ja pitkällä aikavälillä ohjata pääomia kestäviin sijoituskohteisiin.

Rahastot, jotka edistävät kestävyystekijöitä ja pyrkivät tekemään kestäviä sijoituksia, luokitellaan kahteen eri kategoriaan – artikla 8 ja 9 – riippuen rahaston kestävyystavoitteista.

  • Artikla 8: Rahastot edistävät ympäristöön (E) tai yhteiskuntaan (S) liittyviä ominaisuuksia, mutta niiden pääfokus ei kuitenkaan ole ympäristössä eikä sosiaalisessa vastuussa. Tällaisia rahastoja kutsutaan yleisesti vaaleanvihreiksi.
  • Artikla 9: Rahastot pyrkivät erityisesti saavuttamaan kestävyyteen liittyviä tavoitteita. Artikla 9 -rahastoja kutsutaan tummanvihreiksi.

Sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta rahasto- ja ETF-sijoittamisesta, on nyt saatavilla uusi suodatin Nordnetin rahastosivuilla. Nordnetin palvelu näyttää rahastojen artiklanumeron (8 tai 9) sekä värin (vaalean- tai tummanvihreä). Rahastot, jotka eivät täytä vastuullisille tuotteille asetettuja edellytyksiä tai jotka eivät tue ESG-tekijöitä, on merkitty termillä “luokittelematon”.

  • Hankenin vastuullista sijoittamista koskevan tutkimuksen (1/2021) mukaan 60 % sijoittajista huomioi ESG-tietoja sijoituspäätöksiä tehdessään. Vastaajien sijoitussalkuista arviolta 45 % oli sijoitettuna vastuullisesti, mutta he odottivat vastuullisten sijoitusten osuuden kasvavan 57 %:iin seuraavan viiden vuoden kuluessa. Yleisimmät syyt sille, mikä estää yksityissijoittajia sijoittamaan vastuullisesti, ovat puutteet omissa ESG-taidoissa ja läpinäkyvän tiedon saatavuudessa. Rahastojen vastuullisuuden luokittelemiseen onkin saatavilla erilaisia yksityisten toimijoiden kehittämiä vaihtoehtoja. Näiden tavoite on ollut hyvä, mutta monet erilaiset mittarit ja luokittelut ovat aiheuttaneet haasteita yksityissijoittajille, sillä tiedot eivät ole olleet yhdenmukaisia. EU:n uuden vastuullisuusluokittelun myötä saamme yhtenäisen eurooppalaisen standardin, joka helpottaa sijoituskohteiden vertailua, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

EU:n uusi vastuullisuusluokittelu ja suodatin ovat käytettävissä Nordnetin verkkopalvelussa tästä päivästä alkaen. Tiedot tulevat saataville mobiilisovellukseen sovelluspäivityksissä ensi viikosta alkaen. Nordnetillä on Suomessa alustallaan hieman yli 600 rahastoa ja 1200 ETF:ää. Pohjoismaisella tasolla sijoituskohteista noin 24 % kuuluu artikla 8 -rahastoihin ja 2 % artikla 9 -rahastoihin.

  • Nordnetin tavoite on olla Pohjoismaiden johtava vastuullisten sijoituskohteiden ja työkalujen tarjoaja. Uusi vastuullisuussuodatin helpottaa sijoittajia säästämään ja sijoittamaan vastuullisemmin näin halutessaan. Onkin mahtavaa, että pääsemme tarjoamaan sijoittajille uuden vastuullisuustyökalun ensimmäisenä rahastoalustana Suomessa ja Pohjoismaissa. Uuden suodattimen avulla sijoittaja voi kätevästi etsiä Nordnetin välittämien rahastojen joukosta vaikka vain artikla 9 -rahastot, sanoo Suvi Tuppurainen.

Lisätietoja antaa:

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi