2019-04-16

Nordnetin tutkimus: 500 000 osakesäästötiliä auki keväällä 2020?

97 % Nordnetin asiakkaista pitää tulevaa osakesäästötiliä kiinnostavana ja vain 1,2 % ilmoittaa, ettei aio avata tiliä lainkaan. 59 % vastaajista aikoo avata osakesäästötilin heti ensimmäisten joukossa, kun se on mahdollista. Jos 59 % suomalaisista yli 800 000 osakesäästäjästä avaisi osakesäästötilin ensimmäisten joukossa, se tarkoittaisi lähes puolta miljoonaa osakesäästötiliä ensi vuoden alussa. Tämä ilmenee Nordnetin tekemästä tuoreesta kyselytutkimuksesta, johon vastasi lähes 6 000 sijoittajaa.

Osinkojen verottomuus houkuttaa, tappioiden vähennysoikeuden puuttuminen harmittaa

Osakesäästötili kiinnostaa eniten siksi, että osingot saa tilille ilman veroja (83 % vastaajista). Myös se, että osakesäästötilillä voi käydä aktiivisemmin kauppaa ilman veroseuraamuksia houkuttelee (73 % vastaajista). 54 % vastaajista näkee, että osakesäästötili sopii hyvin pitkäaikais- ja eläkesäästämiseen.

 Nordnetin suomalaisasiakkaat saavat vuosittain koko pohjoismaisen Nordnet-konsernin asiakassalkkuihin tilitettävästä osinkopotista peräti noin puolet. Oli odotettavissa, että osinkojen verottomuus osakesäästötilillä sekä mahdollisuus sijoittaa ne uudelleen tekevät tilistä kiinnostavan, sanoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Osakesäästötili saa myös risuja. 53 % vastaajista pitää huonona sitä, että osakesäästötilissä tappiot voi vähentää pääomatuloverotuksessa vasta tilin sulkemisen jälkeen. 44 % kokee 50 000 euron ylärajan varojen siirtämiseen tilille liian pienenä. 36 % vastaajista ilmaisi huonontavana tekijänä myös sen, että sijoitusvalikoima on liian suppea, koska osakesäästötilillä voi sijoittaa vain osakkeisiin.

Vain 1,2 % vastaajista ei aio avata osakesäästötiliä 

59 % vastaajista aikoo avata osakesäästötilin heti ensimmäisten joukossa, kun se on mahdollista. Tulos on samansuuntainen, kuin Osakesäästäjien syyskuussa 2018 tekemän laajan jäsenkyselyn tulos. 29 % vastaajista ilmaisee, että aikoo avata sen ehkä myöhemmin.

 Vain 1,2 % vastaajista ei aio avata osakesäästötiliä, mikä on vahva viesti siitä, että nyt väistyvä eduskunta teki viime metreillä erinomaisen päätöksen hyväksyä osakesäästötilin käyttöönotto 1.1.2020 alkaen. Jos 59 % suomalaisista yli 800 000 osakesäästäjästä avaisi osakesäästötilin ensimmäisten joukossa, se tarkoittaisi lähes puolta miljoonaa osakesäästötiliä ensi vuoden alussa. Nordnetin asiakkaat ovat keskimääräistä aktiivisempia sijoittajia, joten välttämättä luku ei nouse näin korkeaksi, toteaaTuppurainen.

Kun tarkastellaan niitä, jotka ilmoittavat nykyisen sijoitusvarallisuutensa olevan yli 100 000 euroa, heti ensimmäisten joukossa osakesäästötilin avaavia löytyy vieläkin enemmän, 63 %. Alle 10 000 euron sijoitusvarallisuuden omistavien kesken ensimmäisten joukossa osakesäästötilin avaavien osuus on 52 %. 

Enemmistö, 60 %, uskoo kaupankäyntinsä pörssissä lisääntyvän 

12 % vastaajista uskoo käyvänsä osakesäästötilillä merkittävästi enemmän ja 48 % hieman enemmän pörssikauppaa kuin nykyisin. 35 % uskoo käyvänsä kauppaa yhtä paljon kuin aiemmin. Vastaajista 96 % käy nykyisin arvo-osuustilillä pörssikauppaa keskimäärin 0–10 kertaa kuukaudessa.

Alle 10 000 euroa sijoitusvarallisuudekseen ilmoittaneet aikovat aktivoitua keskimääräistä enemmän – yli 65 % heistä uskoo käyvänsä merkittävästi tai hieman enemmän pörssikauppaa osakesäästötilillä. Yli 100 000 euron sijoitusvarallisuuden omaavista taas vain reilu puolet uskoo osakesäästötilin aktivoivan heitä käymään enemmän kauppaa.

 Lähes kolmannes vastaajista uskoo käyvänsä osakesäästötilillä aktiivisemmin kauppaa kuin nykyään. Tämän perusteella voi olettaa, että osakesäästötilin markkinaosuudet kaappaavat ne toimijat, jotka pystyvät auttamaan ja tukemaan asiakkaitaan osakevalinnoissa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, tulkitsee Tuppurainen.

Alkupääoma säästetään palkasta 

67 % vastaajista ilmoittaa, että he säästävät alkupääomaa osakesäästötilille palkastaan kuukausittain. 37 % vastaajista aikoo myydä nykyisen arvo-osuustilinsä omistuksia ja siirtää niistä saatavia varoja osakesäästötilille. 35 %:lla vastaajista löytyy myös ns. sukanvarsirahaa ja 24 % odottelee osinkoja, joita aikoo siirtää osakesäästötilille. Vajaa 5 % aikoo ottaa sijoituslainaa osakesäästötilin alkupääomaa varten. 

69 % vastaajista aikoo sijoittaa osakesäästötilillä alle kymmeneen eri osakkeeseen ja 27 % 10–20 eri osakkeeseen. Vain 3 % vastaajista ilmaisee, että ajattelee sijoittavansa yli 20 eri osakkeeseen. 

 Vastausten perusteella 50 000 euron raja ei tule kovin monella sijoittajalla heti vastaan, sillä yleisin tapa on säästää osakesäästötilille palkkarahoja. 60 % ilmoittaa siirtävänsä alkupääomaksi 1 000–10 000 euroa. Vain 18 % vastaajista aikoo laittaa alkupääomaksi täydet 50 000 euroa. Osakesäästötili ei näyttäisi olevan aloittelijoiden suosikki, sillä vain 10 % vastaajista lähtee liikkeelle alle 1 000 euron alkupääomalla, analysoi Tuppurainen. 

Asiakkaiden toiveet huomioon 

 Keräsimme kyselyssä myös asiakkaiden mielipiteitä osakesäästötilin hinnoitteluun ja muita askarruttavia asioita. Näitä käsitellään paraikaa ja otamme asiakkaidemme toivomukset huomioon osakesäästötilin kehittämisessä, jatkaaSuvi Tuppurainen.

Kysely toteutettiin 19.3.–3.4.2019. Tutkimukseen vastasi yhteensä 5 824 Nordnetin asiakasta. Kaikista vastaajista reilun neljänneksen varallisuus on alle 10 000 €, puolella 10 000–99 999 € ja vajaalla neljänneksellä yli 100 000 €.

Lisätietoja antaa: 

Suvi Tuppurainen, Nordnet Suomen maajohtaja

+358 50 380 3877, suvi.tuppurainen@nordnet.fi