2024-01-02

Nordnetkundene fortsetter å storkjøpe fond

Sterke globale aksjemarkeder ga storkjøp av aksjefond i desember. Nordnets kunder nettokjøpte aksjefond og rentefond for totalt 875 millioner, som er det største nettokjøpet siden sommeren 2021.

I desember ble aksjefond nettokjøpt for 695 millioner kroner, rentefond ble nettokjøpt for 155 millioner, og kombinasjonsfond for 25 millioner. Totalt kjøpte Nordnets kunder fondsandeler for 3.330 millioner og solgte for 2.102 millioner, noe som ga et nettokjøp på 875 millioner i desember.

– Dette er det høyeste nettokjøpet av fond blant Nordnets kunder siden sommeren 2021 – også litt høyere enn foregående måned. Gjennom 2023 har våre kunder lastet opp med rentefond grunnet økte renter, men i desember var nettokjøpet av aksjefond langt større enn rentefond, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Nettokjøp for 5,2 milliarder i 2023

I 2023 har Nordnets kunder nettokjøpt fond for 5,2 milliarder kroner. Rentefond er nettokjøpt for hele 3,7 milliarder, aksjefond er nettokjøpt for 1,3 milliarder, og kombinasjonsfond for 200 millioner. (Egen pensjonskonto kommer i tillegg, med totalt 1,5 mrd kr i nettokjøp/flytt i 2023.)

Til sammenligning nettosolgte Nordnets kunder fond for 1,2 milliarder kroner i 2022. I 2021 var nettokjøpet av fond 6 milliarder kroner, hvor det aller meste var aksjefond.  

Knallsterk desember på globale børser

Oppgangen på verdens børser fortsatte i desember. Verdensindeksen MSCI World Index steg med hele 5 prosent, målt i dollar. Alle de store regionindeksene var opp betydelig.

Oslo Børs hadde imidlertid bare en beskjeden oppgang, delvis på grunn av fallende oljepris.

– Hovedårsaken til den globale børsoppgangen var lavere inflasjonstall og fortsatt fallende renter. I USA falt 10-års statsrente videre i desember, og «verdens viktigste rente» ligger nå på 3,9 prosent, mot en topp på 5 prosent i oktober. Markedet forventer at rentetoppen er nådd, og har sendt aksjekursene opp i troen på en myk landing, kommenterer spareøkonomen.  

Kronestyrking dempet aksjeavkastningen

Norske kroner fortsatte å styrke seg mot dollar og euro i desember, med 4-5 prosent. Kronekursen er likevel ca 5 prosent svakere nå enn ved inngangen til året, målt mot dollar og euro.

– Kronestyrkingen nøytraliserte langt på vei aksjeavkastningen i globale aksjefond i desember, uttaler Sættem.

Globale indeksfond og tek-fond på kjøpstoppen

5 av 10 fond på kjøpstoppen er globale indeksfond. Ett av dem er det nye gearede indeksfondet Nordnet Global Indeks 125.

I desember ble Nordnet Global Indeks 125 kåret til “Årets Turbofond” av det svenske magasinet Privata Affärer. Juryen uttalte: “En liten turbo gjør stor nytte i den langsiktige globalporteføljen. Enkelt og billig – det liker juryen.”

– Det er moro at vårt nye gearede globale indeksfond blir lagt merke til. Fondet har fått en god start siden det ble lansert 1. oktober, takket være sterke aksjemarkeder. Det er imidlertid viktig å understreke at gearingen virker også i fallende aksjemarkeder, ved at fondet faller noe mer enn et ordinært globalt indeksfond, forteller spareøkonomen.

Både Nordnet Indeksfond Teknologi og DNB Teknologi er på kjøpstoppen i desember. Disse fondene har steget om lag 50 prosent i 2023, godt hjulpet av den voldsomme interessen rundt AI. I 2022 var riktignok avkastningen i disse to fondene negativ med 10–20 prosent.  

 På salgstoppen ligger tre high yield fond samt to likviditetsfond og to fornybarfond.

– Fornybarfondene har skuffet stort i 2023, med unntak av DNB Miljøinvest. Handelsbanken Bærekraftig Energi og Thematica Future Mobility er faktisk de to mest nettosolgte fondene for året 2023, avslutter spareøkonomen.   

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I DESEMBER:

NORDNET INDEKSFOND TEKNOLOGI
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL ESG
HEIMDAL HØYRENTE
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS
DNB TEKNOLOGI
NORDNET GLOBAL INDEKS 125 
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS VALUTASIKRET
DNB GLOBAL INDEKS
HOLBERG KREDITT
JPMORGAN US TECHNOLOGY

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I DESEMBER:

FONDSFINANS HIGH YIELD 
HOLBERG LIKVIDITET
HSBC GIF TURKEY EQUITY
BGF WORLD ENERGY 
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
KLP LIKVIDITET
THEMATICA FUTURE MOBILITY
SISSENER CORPORATE BOND FUND
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
FIDELITY FAST GLOBAL FUND
 

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.