2022-04-19

Nordnets aktielåneprogram ger 17,7 miljoner i återbäring

Idag blir aktiespararna på Nordnet lite rikare. Det är dags för utbetalning av ersättningen från aktielåneprogrammet för första kvartalet 2022.

Återbäringen för första kvartalet blir totalt 17,7 miljoner kronor, vilket är något lägre än ersättningen föregående kvartal som uppgick till 20,1 miljoner kronor. Minskningen beror på att börserna generellt har utvecklats negativt under första kvartalet. Värdet på de utlånade aktierna har som en följd av detta minskat, vilket även har påverkat ersättningen. Totalt har de svenska spararna fått dela på över 160 miljoner kronor under de dryga tre år programmet har varit aktivt.

– Ersättningen från vårt aktielåneprogram fungerar som en tredje typ av värdegenerering från investeringar i aktier. Utöver potentiell värdeuppgång samt utdelning får Nordnets kunder genom aktielåneprogrammet en avkastning som tidigare varit förbehållen så kallade professionella aktörer, som till exempel pensionsförvaltare, fonder och internationella institutioner, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

Aktielåneprogrammet lanserades under slutet av 2018 och omfattar kunder med kapitalförsäkring, tjänstepension och privatpension. Genom programmet lånar Nordnet ut aktier som finns registrerade på inkluderade kontotyper till externa parter, exempelvis investmentbanker och kapitalförvaltare. Låntagarna betalar ersättning till Nordnet, som efter avdrag för agentens arvode delas lika mellan Nordnet och bolagets kunder. Aktier noterade i Sverige, Norge, Danmark och Finland ingår i programmet.

– Det är svårt att hitta någon tydlig röd tråd beträffande branscher och sektorer för de tio bolag som har gett mest i återbäring under första kvartalet. Den gemensamma nämnaren är att det finns vitt skilda uppfattningar på marknaden om bolagens rätta värde, säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.

De tio aktier som har gett mest ersättning under första kvartalet 2022 är följande:

 • Intervacc
 • Minesto
 • Humble Group
 • Diamyd
 • Isofol Medical
 • Sivers Semiconductors
 • Ovzon
 • Oscar Properties
 • Cell Impact
 • Acconeer
 • För mer information, kontakta:
  Johan Tidestad, Kommunikationschef
  johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

  Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.