2019-10-25

Nordnets delårsrapport januari-september 2019

Idag publicerar Nordnet delårsrapport för januari-september 2019. Hela rapporten finns tillgänglig på nordnetab.com.

–  Vår övergripande ambition är att bli de nordiska privatspararnas förstahandsval. För att nå det målet måste vi erbjuda en användarupplevelse i världsklass avseende gränssnitt, produkter och stabilitet i plattformen. Under tredje kvartalet har vi lanserat vår nya webbtjänst i både Danmark och Finland. Bland nyheter på sajten kan nämnas gratis realtidskurser och orderdjup i fem nivåer, responsivt gränssnitt och ett antal nya funktioner för hållbart sparande, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

–  Vår affär fortsätter att växa i bra takt, och det finansiella resultatet för perioden är starkt. På sista raden visar vi en vinst på 81 miljoner kronor, vilket är drygt 200 procent bättre än motsvarande kvartal i fjol. Bakom siffran ligger en bibehållen kostnadsnivå samt en stabil tillväxt i kunder och sparkapital, vilket ger en högre intäktsbas. Samtliga våra marknader uppvisar tvåsiffrig kundtillväxt på årsbasis, och för Nordnet som helhet uppgår ökningen av nya sparare de senaste tolv månaderna till 19 procent, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Höjdpunkter under kvartalet

 • Ny sajt lanserad i Danmark och Finland 
 • Förbättrat bolåneerbjudande med höjt belåningsvärde och sänkt ränta 
 • ”Årets börsmäklare” i Finland 
 • Hög kundtillväxt och förbättrat resultat 
 • Lars-Åke Norling ny VD från september 

Resultatet i korthet juli-september 2019

 • Rörelseintäkterna ökade med 22 procent och uppgår till 371,4 (305,4) MSEK 
 • Rörelseresultatet ökade med 219 procent till 92,3 (28,9) MSEK 
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 207 procent och uppgick till 80,9 (26,4) MSEK 
 • Kundbasen ökade med 27 400 kunder under kvartalet 
 • Nettosparandet uppgår till 4,2 (4,9) mdr SEK 

Resultatet i korthet januari-september 2019 

 • Rörelseintäkterna ökade med 19 procent och uppgår till 1 145,2 (962,9) MSEK 
 • Rörelseresultatet ökade med 203 procent till 303,3 (100,2) MSEK 
 • Periodens resultat efter skatt ökade med 228 procent och uppgick till 273,2 (83,4) MSEK 
 • Kundbasen ökade med 19 procent till 882 200 (741 800) kunder 
 • Nettosparandet uppgår till 13,6 (22,1) mdr SEK

Denna information är sådan som Nordnet AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.00 CET.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.se
Följ oss på Twitter @Nordnet


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.