2023-08-23

Nordnets USA-fond får fem stjärnor av Morningstar

Fonden ”Nordnet Indexfond USA ESG” har tilldelats fem stjärnor av Morningstar, vilket betyder att fonden är bland de bästa USA-fonderna på den svenska marknaden.

Det oberoende analys- och informationsföretaget Morningstar sätter betyg på alla fonder på den svenska marknaden, och en första rating sätts när fonden har funnits på marknaden i tre år. Nordnets USA-fond lanserades sommaren 2020 och har nu fått sitt första betyg. Fonden har tilldelats fem stjärnor av fem möjliga, och placerar sig därmed i toppskiktet bland aktiefonder med inriktning USA. Ratingen baseras på riskjusterad avkastning, vilket är ett mått som mäter avkastning i relation till den risk fonden har tagit.

– En indexfond med låg avgift och hög riskjusterad avkastning är precis den typ av produkt Nordnet ska erbjuda, och vi är därför väldigt stolta över att vår USA-fond har fått fem stjärnor av Morningstar. Betyget är ett kvalitetstecken och ett kvitto att vi är på rätt väg när det gäller vårt fonderbjudande. Vårt fondbolag förvaltar nu en bred palett av indexfonder och allokeringsfonder med olika inriktning och risknivå, och redan under hösten har vi spännande nyheter på gång, säger Gabrielle Hagman, fondchef på Nordnet.

Nordnets USA-fond ingår i kategorin ”USA mixbolag” vilket är en bred kategori av fonder som placerar i aktier på den amerikanska marknaden. Kategorin innehåller 591 fonder. De tio procent bästa fonderna tilldelas maxbetyget fem stjärnor. Placeringsstrategin för Nordnets USA-fond är att följa indexet S&P 500 ESG. De senaste tre åren har fonden haft en avkastning på 72 procent och under 2023 har den hittills gått upp cirka 23 procent. De senaste tre åren har fonden presterat cirka sju procentenheter bättre än genomsnittet för fonder i kategorin USA mixbolag.

Nordnets USA-fond har en avgift på 0,20% vilket gör den till ett av de billigare alternativen när det gäller fonder som placerar i amerikanska aktier. De största innehaven är Apple, Microsoft, Amazon.com, Nvidia och Alphabet.

Mer information om fonden finns här: https://www.nordnet.se/marknaden/fondlistor/17299781-nordnet-indexfond-usa

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.