2011-11-01

Nordnets vd lämnar

Nordnets vd Carl-Viggo Östlund har meddelat att han avser att lämna sin befattning för att i stället tillträda som vd på SBAB Bank.


Processen med att rekrytera en ny vd har inletts. Carl-Viggo Östlund kommer att kvarstå som vd i bolaget under sin uppsägningstid om sex månader eller fram till dess att något annat meddelas.

Jag vill tacka Carl-Viggo för hans framgångsrika insatser på Nordnet och önska honom lycka till i sin fortsatta verksamhet, säger Nordnets styrelseordförande Claes Dinkelspiel.

För mer information, kontakta:
Claes Dinkelspiel, styrelseordförande Nordnet, 070-872 51 91

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2011 kl 08.00 (CET).

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 390,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files