2023-11-10

Nordnets vd säljer aktier

Nordnets vd Lars-Åke Norling har idag sålt 500 000 aktier i Nordnet AB (publ).

Nordnets vd Lars-Åke Norling har idag den 10 november sålt 500 000 aktier i Nordnet till ett pris om 166 kronor styck. Försäljningen avser cirka 23 procent av Norlings aktieinnehav i Nordnet, och efter försäljningen äger Norling cirka 1,7 miljoner aktier i Nordnet.

– Jag har valt att sälja en del av mitt aktieinnehav i Nordnet. Försäljningen har gjorts av privatekonomiska skäl, samt för att täcka de skattekostnader som har uppstått i samband med att ett optionsprogram i Nordnet har gått till lösen. Jag har majoriteten av mitt ägande i bolaget kvar, och har en mycket stark tro på Nordnets potential att fortsätta växa på den nordiska sparmarknaden, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Transaktionen kommer att insynsrapporteras till Finansinspektionen enligt gällande regler.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef
johan.tidestad@nordnet.se, 0708-875 775

Nordnet är en ledande nordisk digital plattform för sparande och investeringar. Genom innovation, enkelhet och transparens utmanar vi traditionella strukturer och ger privata sparare tillgång till samma information, verktyg och service som professionella investerare. Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.