2011-05-31

Norges dårligste bank er kåret.

Nettbanken Nordnet har ved hjelp av Novus spurt nordmenn et åpent spørsmål - hva er Norges dårligste bank? DnB NOR seiler inn på første plass med solid margin etterfulgt av Sparebank1 og Postbanken.


Blant respondentene svarte fire av ti DnB NOR og en av fem Sparebank1 på spørsmålet hvem som er Norges dårligste bank. De som svarte ble også bedt om å begrunne sitt valg. Personlig service, avgifter og størrelse er de vanligste grunnene til at gammelbankene kommer så dårlig ut i undersøkelsen.

Norges dårligste bank
1. DnB NOR (38,7 %)
2.  Sparebank1 (22,1 %)
3.  Postbanken (13,9 %)
4. Nordea (11,2 %)
5. Fokus Bank (6,0 %)

– Resultatet er en bekreftelse på det vi har prediket hele tiden, nemlig at gammelbankene lenge har misbrukt kundens tillitt, tar seg for godt betalt, er trege og lite fleksible. Som bank må du lytte på kundene og aldri ta dem for gitt. Kundefokus og personlig service er A og Å, sier Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Topp 3 oppgitte årsaker til valg – DNB NOR
1. Dyr
2. Dårlig service
3. Størrelse

Om undersøkelsen:
Undersøkelsen er gjennomført av Novus på oppdrag fra nettbanken Nordnet. Den bygger på 1000 intervjuer med nordmenn hvorav ca 40 % valgte å svare på spørsmålet ”hva er Norges dårligste bank etter din oppfatning”, med oppfølgingsspørsmålet ”Kan du begrunne valget”. Spørsmålet om Norges dårligste bank var totalt åpent, og respondentene kunne dermed selvfølgelig også svare Nordnet Bank, hvilket dog ingen i undersøkelsen gjorde.
 
 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Bank.
Telefon: +47 959 22 277 | E-mail: anders.skar@nordnet.no

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 370,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files