2022-05-02

Norske aksjefond fremdeles på kjøpstoppen

Etter to måneder med nettosalg av fond kjøpte Nordnets kunder mer fond i april enn de solgte. Norske aksjefond og globale indeksfond var på kjøpstoppen i april.

Nordnets kunder nettokjøpte fond for 47 millioner kroner i april. Aksjefond ble nettokjøpt 29 millioner, mens rentefond ble nettokjøpt for 34 millioner. Kombinasjonsfond ble nettosolgt for 16 millioner.

Renteoppgang ga børsfall

Verdensindeksen falt hele 6 prosent i april, og er ved utgangen av april ned med 11 prosent hittil i år målt i lokal valuta. Oslo Børs endte ned rundt 2 prosent målt i norske kroner, en nedgang som ble dempet av sterke oljeselskaper.

– Krigen i Ukraina fortsetter med uforminsket styrke, med de lidelsene en krig medfører. Krigen fører også til lavere økonomisk vekst i Europa og økte råvarepriser. Ytterligere corona-nedstengninger i Kina er også en bekymring for investorene. Men det er nok renteutviklingen som har tynget aksjemarkedene mest i april, kommenterer Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet.

Frykten for økt inflasjon og økte renter har tiltatt gjennom måneden, illustrert ved at «verdens viktigste rente», 10 års amerikansk statsobligasjon, har steget fra 2,3 til 2,9 prosent i løpet av april.

Økte renter er isolert sett negativt for aksjer, siden fremtidige selskapsoverskudd blir mindre verdt når rentene stiger. Hardest går renteøkninger ut over vekstaksjer, som har inntjeningen sin langt frem i tid. Den amerikanske Nasdaq-indeksen, som domineres av vekstselskaper, falt hele 13 prosent i april. Den brede S&P 500-indeksen falt 7 prosent.

Norske aksjefond og globale indeksfond er på kjøpstoppen

Fortsatt er norske aksjefond populære blant Nordnets kunder. 3 av de 10 mest kjøpte fondene i april investerer på Oslo Børs. Hittil i år er Oslo Børs en av få børser i verden som er i pluss. Vår hjemlige råvaretunge børs nyter godt av at prisene på energi, råvarer og fisk stiger.

3 globale indeksfond er også å finne på kjøpstoppen.

– Jeg fremsnakker alltid globale indeksfond. Ved å kjøpe et globalt indeksfond får kundene et rimelig og diversifisert globalt fond som følger verdens aksjemarkeder. Man slipper også å følge med på hvilken region eller sektor som gjør det best, og om forvalteren gjør en god jobb, kommenterer spareøkonomen.

På salgstoppen ligger DNB Teknologi. Fondet er ned 10 prosent hittil i år, noe som faktisk er bedre enn de fleste andre teknologifond.

– DNB Teknologi er et defensivt teknologifond med en betydelig andel trauste telecomselskaper. Fondet har derfor klart seg relativt bra i år.  Men siste 3 og siste 5 år har DNB Teknologi hatt mindreavkastning sammenlignet med referanseindeksen, noe som kan forklares med samme årsak, nemlig at fondet har hatt en defensiv tilt, noe som ikke har lønt seg på mellomlang sikt, avslutter Sættem.

TOPP 10 NETTOKJØPTE FOND I APRIL:
NORDNET INDEKSFOND NORGE
KLP AKSJEGLOBAL INDEKS P
THEMATICA FUTURE MOBILITY
DNB GLOBAL INDEKS
ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD
STOREBRAND VERDI
ALFRED BERG GAMBAK
HEIMDAL HØYRENTE
NORDNET INDEKSFOND GLOBAL
KLP AKSJEUSA INDEKS P

TOPP 10 NETTOSOLGTE FOND I APRIL:
DNB TEKNOLOGI
KLP AKSJEGLOBAL MER SAMFUNNSANSVAR P
LANDKREDITT UTBYTTE
ODIN EIENDOM
HANDELSBANKEN BÆREKRAFTIG ENERGI
DNB FINANS
ODIN NORDEN
NORQUANT MULTI ASSET
STOREBRAND RENEWABLE ENERGY
HANDELSBANKEN USA INDEX CRITERIA

Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet
Tlf: 920 45 330
Mail: bjorn.saettem@nordnet.no

Nordnet er en digital bank for sparing og investeringer som opererer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med brukervennlighet, tilgjengelighet, et bredt tilbud og lave priser, gir vi kundene våre muligheten til å nå sine ambisjoner som sparere. Besøk oss på www.nordnet.no, www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.