2009-10-13

Norske aksjekunder handler minst i utlandet

Kun hver tiende norske aksjekunde har i løpet av tredje kvartal handlet aksjer på en annen markedsplass enn Oslo Børs viser fersk statistikk fra Nordnet. Dette er mindre enn både svenske, danske og finske aksjekunder.

– Å diversifisere porteføljen med flere selskaper, ulike bransjer og markeder er fornuftig for å redusere og spre risiko. Selv om utenlandshandelen over en lengre periode har økt ganske kraftig skulle jeg gjerne sett at en enda større andel av kundens aksjeinvesteringer skjedde i utlandet, sier Anders Skar daglig leder Nordnet Norge.

Blant de norske aksjekundene domineres utenlandshandelen av amerikanske og svenske aksjer, hvor hele 72% av utenlandshandelen skjer i USA og 18% i Sverige. Den mest populære utenlandske aksjen å eie blant norske privatpersoner i tredje kvartal var svenske Ericsson, mens den aksjen som ble handlet mest var amerikansk og Citigroup.

– Man må forstå markedet og selskapet man skal investere i. Å sette seg inn i utenlandske markeder og selskaper krever en ekstra innsats, og det er nok grunnen til at ikke enda flere handler i utlandet. At det er det svenske og amerikanske aksjemarkedet som tiltrekker seg mest handel blant våre norske kunder er ingen overraskelse da det er mye informasjon og mediedekning rundt utviklingen i både det svenske og spesielt det amerikanse markedet, sier Anders Skar daglig leder Nordnet Norge.

Det er de danske aksjekundene som handler mest i utlandet hvor nesten 1/3 av kundene har gjort en handel på en annen børs en Københavns fondsbørs i tredje kvartal. Norske, svenske og finske aksjekunder er langt mindre aktive i utlandet enn sine danske venner, og i tredje kvartal hadde mellom 11% og 13% av disse kundene være aktive i utlandet.

– At danskene er overlegent mest åpne for handel på andre markeder enn sin egen skyldes flere faktorer. For det første så er den danske børsen den minste i Norden – det gjøres færre handler og det omsettes for mindre enn i Norge, Sverige og Finland. Dette i seg selv er en årsak til at danske investorer søker utenfor landegrensene når de skal investere. For det andre så finnes ikke visse typer selskaper, som for eksempel oljeselskaper, representert på den danske børsen. Danskene tvinges dermed til å måtte investere utenfor landets grenser om de ønsker eksponering mot en en bestemt sektor eller visse typer selskaper, sier Anders Skar daglig leder Nordnet Norge.