2009-12-17

Norske fondsforvaltere: Oslo Børs skal opp 18,2 % i 2010.

Nordnet har spurt 10 norske fondsforvaltere hvordan de tror utviklingen på Oslo Børs blir i 2010, og hvilke tre sektorer som vil utvikle seg henholdsvis best og verst.

Alle fondsforvalterne i undersøkelsen tror på en positiv utvikling på Oslo Børs i 2010. I gjennomsnitt tror fondsforvalterne at Oslo Børs sin hovedindeks vil stige 18,2 % i 2010. Mange av forvalterne opererer med flere scenarioer, der det mest positive strekker seg i overkant av 20 % og opp mot 30 % oppgang. Så mange som halvparten av fondsforvalterne tror på en oppgang på 20 % eller mer.

– De norske fondsforvalterne er optimistiske og gir et samlet positivt bilde av Oslo Børs i 2010. Jeg tror dette skyldes at forvalterne mener vi har sett bunnen i økonomien i 2009, og at vi neste år vil se en positiv vekst både på bedriftenes bunnlinje og i BNP. Vi har helt enkelt lagt det verste bak oss, og den rådende oppfatningen er at vi nå kommer til å se en fortsatt normalisering og bedring i verdensøkonomien og konjunkturene, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Kjøp oljeservice og farmasi
Skal du slå markedet neste år bør du i følge fondsforvalterne satse på oljeservice og farmasi/bioteknologi. 60 % av forvalterne trekker fram oljeservice blant sektorene som vil gjøre det best i 2010, og 60 % trekker fram farmasi/bioteknologi som vinnerbransje.

– Etterspørselen etter olje er av det internasjonale energibyrået anslått å stige i 2010 og følgelig varsler flere oljeanalytikere at prisen vil stige under året og årene fremover. Det betyr økte investeringer i oljebransjen og gode utsikter for oljeservice. Flere norske farmasi/bioteknologi selskaper har fått gjennombrudd i sin forskning og signert betydelige avtaler under 2009. Aksjer som Algeta og Clavis Pharma har hatt en eventyrlig reise i år, og med et mer normalisert marked og større risikoappetitt blant investorene tror mange eksperter på lyse utsikter for bransjen i 2010, sier Skar.

Hold deg unna shipping og finans
De bransjene som vil gjøre det dårligst på Oslo Børs neste år er i følge fondsforvalterne shipping og finans. 80 % fondsforvaltere svarte shipping og 40 % svarte finans på spørsmål om hvilke bransjer som vil gjøre det dårligst på børsen neste år.

– Verdenshandelen kommer fortsatt i 2010 til å kjenne på finanskrisens etterslep og det vil i stor grad påvirke shipping. Dette i tillegg til fortsatt overkapasitet og lave rater gjør at du bør holde deg unna shipping neste år. Bank og finansaksjer har utviklet seg meget godt i 2009 og det kan være mulighet for korreksjoner her. Samtidig er usikkerheten rundt hvor store tap bankene må ta i forbindelse med finanskrisen og dets etterslep også til stede, avslutter Skar.

Kilde: Nordnet
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Files