2008-12-01

November: Fortsatt hög aktivitet bland Nordnets kunder

Den höga aktiviteten bland Nordnets kunder som har präglat hösten fortsatte även under november månad. Däremot nådde inte november riktigt upp till oktober månads rekordnivåer.

Aktiviteten bland kunderna ökade med drygt 29 procent i november jämfört med samma månad förra året, och minskade med 18 procent jämfört med oktober 2008.

Under november gjordes 1 270 490 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 63 525 avslut per börsdag.

– Det finns just nu ingenting som talar för en kommande julstiltje på värdepappersmarknaden. Vi kan konstatera att genom november månads utgång kan vi lägga ännu en av höstens många rekordmånader till handlingarna, säger Nordnets informationschef Jonas Burvall.

(Tabell återfinns i bifogad PDF)

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder. Källa: Nordnet

(Tabell återfinns i bifogad PDF)

Tabell: Genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, informationschef, +46 8-506 330 12, +46 766 27 97 55,
jonas.burvall@nordnet.se

Files