2009-12-01

November: Något lugnare efter rapportsäsongen

Aktiviteten bland Nordnets kunder var fortsatt hög under november, men något lugnare än månaden innan. Totalt gjordes drygt 1,4 miljoner avslut, vilket är en ökning med 10,4 procent jämfört samma månad förra året, men en minskning med 10,3 procent jämfört med oktober 2009.

I november gjordes 1 403 017 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 66 810 avslut per börsdag.

Förändring Förändring
Nov 2009 Nov 2008 ett år Okt 2009 en månad
Sverige 685 694 531 651 29,0% 753 632 -9,0%
Norge 300 005 388 914 -22,9% 327 404 -8,4%
Danmark 161 711 167 717 -3,6% 179 134 -9,7%
Finland 96 355 95 507 0,9% 107 056 -10,0%
Finland (eQ) 86 093 – – 109 502 -21,4%
Tyskland 63 569 77 494 -18,0% 77 687 -18,2%
Luxemburg 9 590 9 207 4,2% 9 985 -4,0%
Totalt 1 403 017 1 270 490 10,4% 1 564 400 -10,3%
Snitt per 66 810 63 525 5,2% 72 763 -8,2%
börsdag

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

Enligt preliminär statistik är Nordnet under november månad största mäklare mätt i sammanlagt antal aktieavslut på de nordiska börserna. Uppdelat på marknad är Nordnet störst i Norge, näst störst i Finland och Danmark samt tredje störst i Sverige.

– November bjöd på en något lugnare aktivitet än rapportintensiva oktober, men ändå betydligt högre jämfört förra året. Det är tydligt att spararna är tillbaka på börsen efter krisen, och Nordnet behåller sin ledande nordiska ställning, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

Mäklare Marknadsandel
1. Nordnet 9,4%
2. SEB 8,4%
3. Avanza 5,5%
4. Handelsbanken 4,3%
5. Credit Suisse 4,1%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

The Nordnet Group provides user-friendly and cost efficient services to private investors and companies within share trading, mutual fund investments and pension savings plans. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet Bank AB is the leading broker in the Nordic region with about 300,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany and Luxembourg. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk, www.nordnet.fi, www.nordnet.de and www.nordnet.lu.

Files