2019-12-02

Number of trades by Nordnet’s customers in November

In November, 2,532,689 trades were made in stocks, warrants and options among Nordnet’s customers in Sweden, Norway, Denmark and Finland. That corresponds to 123,546 trades on average per day.

Table: Nordnet’s total trades on all exchanges and market places for all customers, and average number of trades per day. Average number of trades per day is calculated as total trades divided by the number of days the Swedish exchanges are open.

             
    November November Change  October Change 
    2019 2018 one year 2019 one month
  Number of trades          
  Sweden 1,179,093 1,179,302 0,0% 1,352,714 -12,8%
  Norway 475,987 366,894 29,7% 565,158 -15,8%
  Denmark 408,780 374,078 9,3% 360,683 13,3%
  Finland 468,829 390,543 20,0% 525,915 -10,9%
  Total 2,532,689 2,310,817 9,6% 2,804,470 -9,7%
  Average per day 123,546 107,480 14,9% 121,933 1,3%
  Traded value cash market (SEK million)* 70,683 66,131 6,9% 78,185 -9,6%

 

* Relates to trades in stocks, warrants, ETFs and certificate.

For more information, please contact:
Johan Tidestad, Head of Communications
+46 708 875 775, johan.tidestad@nordnet.se


Nordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.