2014-05-02

Nytt privat aksjenedsalg i april. Solgt for 786 millioner hittil i år.

Kunder hos de nettbaserte aksjemeglerne Nordnet, Netfonds og Skandiabanken nettosolgte aksjer for 118 millioner på Oslo Børs i april. Dette ble fjerde måned på rad med et betydelig nettosalg av aksjer etter at kundegruppen solgte for henholdsvis 306 millioner i januar, 156 i februar og 207 millioner i mars. 


Totalt gjorde de tre meglerhusene 273.767 transaksjoner med samlet omsetningsverdi på 9,88 milliarder på Oslo Børs i april. Nedgangen i aktivitet på henholdsvis 25 og 22 prosent i forhold til mars skyldes hovedsakelig færre handelsdager og påskeferie.

 Det er overraskende at tendensen med netto salg av norske aksjer er så entydig og langvarig sier Karl Oscar Strøm, Investeringsøkonom i Nordnet. Vi opplever ellers børsklimaet som godt, og Hovedindeksen satte ny kursrekord i april. Det ville overrasket meg mindre om vi så en økt tilstrømning av kapital fra private, men i stedet ser vi altså det motsatte, sier Strøm.

For andre måned på rad var solenergiselskapet REC Silicon den suverent mest handlede aksje foran oljeselskapet DNO og spillutvikleren Funcom. REC var også det selskap som ble mest nettokjøpt. Aksjen falt 15,4% i løpet av april, men er fortsatt opp 36% hittil i år.

 REC Silicon svinger mye og selv etter et betydelig fall i april er aksjen fortsatt den som har steget mest hittil i år av de store selskapene på Oslo Børs, sier Karl Oscar Strøm. Interessen for selskaper innen alternativ energi er betydelig både i Norge og internasjonalt, og aksjer som svinger mye er også populære blant tradere generelt, sier Strøm.

Marine Harvest og Statoil kom tidligere i uken med sterke kvartalstall og begge er opp rundt 8 prosent siste måned. Dette er også de mest solgte aksjene blant privatpersoner i april, med Marine Harvest på topp.

 Private aksjeinvestorer liker å sikre gevinster. Jeg vil nok si at de liker det litt for mye. «The trend is your friend» er et gammelt børsordtak, og flere private går glipp av oppside når de hopper av aksjer som trender positivt, avslutter Strøm.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i april hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken. I sum gir dette et godt bilde på private investorers adferd på Oslo Børs.

MEST HANDLET ANTALL TRANSAKSJONER
1.  REC Silicon   25 976
2.  DNO   13 626
3.  FUNCOM   12 648
4.  Norsk Hydro   11 162
5.  Marine Harvest   10 272
6.  InterOil Exploration   8 660
7.  Norwegian Air Shuttle   8 287
8.  Biotec Pharmacon   8 194
9.  Rocksource   6 117
10.    Yara   5 309
MEST KJØPT NETTOKJØP
1.  REC Silicon 65 133 436
2.  OBX Derivat BEAR 56 866 521
3.  Gjensidige Forsikring 39 780 130
4.  DNO International 39 095 038
5.  Fred. Olsen Energy 21 659 124
6.  Aker Solutions 21 335 206
7.  Schibsted 16 954 990
8.  REC Solar 15 828 507
9.  Orkla 14 957 870
10.    Biotec Pharmacon 11 520 975
MEST SOLGT NETTOSALG
1.      Marine Harvest   -81 787 601
2.      Statoil   -59 842 453
3.  OBX Derivat Bull   -57 663 211
4.  Yara   -54 583 348
5.  BW LPG   -19 997 390
6.  Kongsberg Automotive   -19 088 802
7.  PGS    -14 937 689
8.  Subsea 7    -14 930 051
9.  American Shipping Company    -12 202 513
10.    Prosafe    -11 983 532

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 501,300 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We offer private individuals and companies services that make it possible to take control over their financial future. We target conscientious savers in the Nordic countries. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.