2006-09-01

Ökad börshandel i augusti

Börshandeln i augusti återhämtade sig efter den svaga julimånaden.
Nordnets antal avslut ökade med 44% jämfört med juli i år. Jämfört med
augusti 2005 ökade antalet avslut med 4%. Totalt i augusti gjorde
Nordnets kunder på samtliga marknader 592 711 avslut (ca 25 770 per
dag).

”Efter att många tog semester från börsen under juli har
privatpersonerna kommit tillbaka under augusti på samtliga av de
marknader där vi är aktiva”, säger Jessica Gertun, Informationschef på
Nordnet.

Det är framförallt antal avslut i Norge som har ökat mest jämfört med
juli i år följt av Danmark och Sverige. I Norge ökade antalet avslut med
59% jämfört med juli i år.

Nordnet aug-06 årlig juli-06 april- jan-mars-06 aug-05
förändring juni-06
Sverige 222 965 -11% 161 177 901 320 998 081 249 850
Norge 183 501 11% 115 224 685 352 584 801 165 694
Danmark 93 901 27% 62 713 291 621 286 549 73 873
Finland 17 301 71% 13 734 61 589 54 310 10 127
Tyskland 67 465 9% 53 639 215 587 238 705 61 787
Luxemburg 7 578 -19% 5 974 30 571 30 841 9 333
Totalt 592 711 4% 412 461 2 186 040 2 193 287 570 664

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga
kunder under augusti-06, juli-06, april-juni-06, , jan-mars-06, och aug-
05 samt förändringen i procent från augusti-05 till augusti-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i augusti 25 770
Snitt per börsdag i juli 19 641
Snitt per börsdag i juni 28 245
Snitt per börsdag maj 40 925
Snitt per börsdag april 32 809
Snitt per börsdag mars 34 361
Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag augusti 2005 24 811

Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag under augusti-06, juli-06, juni-
06, maj-06, april-06, mars-06, feb-06, jan-06, och augusti-05.
Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med
antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska
börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Files