2006-12-01

Ökat antal avslut i november

Nordnets antal avslut per dag ökade i november med 6% jämfört med
oktober. Jämfört med november 2005 ökade antalet avslut per dag med 33%.
I november gjorde Nordnets kunder på samtliga marknader 709 857 avslut
(32 266 per dag).

”November var sammantaget per dag den 6:e mest aktiva månaden någonsin.
Både i Danmark och Finland slog vi i november rekord under enskilda
dagar i antal avslut.”, säger Jessica Gertun, Informationschef på
Nordnet.

”Det är bra fart på både handel och kundtillströmning på alla våra
marknader. Speciellt roligt är det att vi börjar få upp farten
ordentligt i Finland. Vårt mål att inom fem år från start bli den
största privatmäklaren på Helsingforsbörsen står fast”, säger Jessica
Gertun.

Nordnet nov-06 årlig okt-06 juli- april- jan-mars- nov-05
förändring sept-06 juni-06 06
Sverige 296 544 +29% 283 172 631 305 901 320 998 081 230 640
Norge 178 707 +25% 175 371 479 267 685 352 584 801 142 935
Danmark 119 966 +47% 107 007 244 340 291 621 286 549 81 697
Finland 31 129 +94% 24 270 46 982 61 589 54 310 16 042
Tyskland 73 314 +28% 70 633 177 316 215 587 238 705 57 093
Luxemburg 10 197 +40% 11 927 24 896 30 571 30 841 7 271
Totalt 709 857 +33% 672 380 1604106 2186040 2193 287 535 678

Tabell: Nordnets avslut på samtliga börser och marknader för samtliga
kunder under november-06, oktober-06, juli-sept-06, april-juni-06, jan-
mars-06, och november-05 samt förändringen i procent från november-05
till november-06.
Källa: Nordnet

Snitt per börsdag i november 32 266
Snitt per börsdag i oktober 30 563
Snitt per börsdag i september 28 521
Snitt per börsdag i augusti 25 770
Snitt per börsdag i juli 19 641
Snitt per börsdag i juni 28 245
Snitt per börsdag maj 40 925
Snitt per börsdag april 32 809
Snitt per börsdag mars 34 361
Snitt per börsdag februari 33 119
Snitt per börsdag januari 33 664
Snitt per börsdag november 2005 24 349

Tabell: Genomsnitt antal avslut per dag per månad under 2006 samt under
november-05. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut
dividerat med antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska
eller tyska börserna var öppna.
Källa: Nordnet

Förytterligareinformationkontakta:
Jessica Gertun, Informationschef, +46 8-506 330 30, +46 709-697424,
jessica.gertun@nordnet.se

Files