2009-11-02

Oktober: Hög aktivitet i het rapportmånad

Den höga aktivitet som setts under börsåret 2009 fortsatte under rapportintensiva oktober. Sammanlagt gjordes drygt 1,5 miljoner avslut vilket är en ökning med 1,0 procent jämfört samma månad förra året, och en ökning med 1,7 procent jämfört med september 2009.

I oktober gjordes 1 564 400 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Luxemburg. Det motsvarar 72 763 avslut per börsdag.

Förändring Förändring
Okt 2009 Okt 2008 ett år Sep 2009 en månad
Sverige 753 632 668 425 12,7% 705 578 6,8%
Norge 327 404 426 561 -23,2% 318 272 2,9%
Danmark 179 134 204 785 -12,5% 181 916 -1,5%
Finland 107 056 130 238 -17,8% 113 688 -5,8%
Finland (eQ) 109 502 – – 129 890 -15,7%
Tyskland 77 687 108 188 -28,2% 79 572 -2,4%
Luxemburg 9 985 10 621 -6,0% 9 561 4,4%
Totalt 1 564 400 1 548 818 1,0% 1 538 477 1,7%
Snitt per börsdag 72 763 68 836 5,7% 69 931 4,0%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då de svenska, norska, danska, finska eller tyska börserna var öppna.

Enligt preliminär statistik är Nordnet fortsatt största mäklare mätt i sammanlagt antal aktieavslut på de nordiska börserna. Uppdelat på marknad är Nordnet störst i Norge, och näst störst i Sverige, Finland och Danmark.

– Spararnas intresse för börsen håller i sig, vilket tydligt avspeglas i den höga aktivitet vi ser bland våra användare. För Nordnet är aktiviteten positiv, och vi befäster vår ställning som Nordens ledande mäklare, säger Jonas Burvall, kommunikationschef på Nordnet.

Mäklare Marknadsandel
1. Nordnet 9,8%
2. SEB 8,5%
3. Avanza 5,1%
4. Handelsbanken 4,4%
5. Credit Suisse 4,2%

Tabell: Marknadsstatistik gällande andel av antalet avslut i aktier på Nasdaq OMX och Oslo Børs. Statistiken bygger på preliminära beräkningar. Källa: Nordnet

För mer information kontakta:
Jonas Burvall, kommunikationschef Nordnet, 0766-27 97 55
jonas.burvall@nordnet.se

Files