2011-05-05

Osakekauppa huhtikuussa: Yksityissijoittajat ostivat Nestettä ja möivät Oriolaa

Yksityissijoittajat kevensivät osakepainojaan hyvien tulosjulkistusten myötä. Osavuosikatsauksissa ennakoitu kasvun jatkuminen ja useat positiiviset tulosvaroitukset kuroivat umpeen osinkojen irtoamisten aiheuttamia kurssipudotuksia ja tukivat markkinoita.


Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnetin, Nordean, UB:n, FIMin, Saxo E*Bankin) kautta tehtyjen osakekauppojen lukumäärä sekä euromääräinen vaihto laskivat jyrkästi huhtikuussa. Sama suunta oli koko pörssivaihdolla, josta höylättiin edelliseen kuukauteen verrattuna viidennes ja kaupoista jopa neljännes. Maaliskuun 37 milj. euron netto-ostot kääntyivät huhtikuussa lähes 20 milj. euron netto-myynneiksi.

”Yksityissijoittajien kauppavolyymit laskivat kautta linjan. Osa laskusta on selitettävissä vähemmillä kauppapäivillä pääsiäislomien takia. Markkinoiden heiluessa ilman selkeää suuntaa yksityissijoittajilla on tapana vähentää aktiviteettiaan. Pohjoismaiset pörssit ovat jääneet alkuvuonna selvästi muita länsipörssejä heikommiksi, mikä saattaa markkinoiden hermoilun jälkeen tarjota hyvän potentiaalin loppuvuoden kurssinousulle”, Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen johtaja Nuutti Hartikainen sanoo.

Nokian tulos vakuutti piensijoittajat

Edellisten kuukausien tuttu virsi jatkui. Yksityissijoittajien suosimien online-välittäjien kautta käytiin entiseen tapaan eniten kauppaa Nokialla, suomalaisten kansanosakkeella. Seuraavaksi eniten kauppaa käytiin UPM:n, Sammon, Outokummun ja Nokian Renkaiden osakkeilla. Viiden kärjen yhteenlaskettu osuus kaikista online-välittäjien kaupoista laski noin 26 %. Edellisessä kuussa vastaava osuus oli 33 %.

Online-välittäjien kautta ostetuimman osakkeen aseman säilytti Nokia, joka julkaisi markkinaodotuksia vahvemman osavuosituloksensa. Yhtiön ympäriltä hetkeksi hälvennyt epävarmuus rohkaisi sijoittajia ostoksille yhdessä lähestyvän osingon irtoamisen kanssa. Huhtikuun toiseksi ostetuin osake oli Neste Oil, joka hyötyi öljyn maailmanmarkkinahintojen noususta varastovoittoina. Kolmanneksi eniten piensijoittajat tankkasivat TeliaSoneraa, joka laski tulosjulkistuksen jälkeen vuoden alimmille tasoilleen.

Huhtikuussa myydyimpien joukkoon päätyivät Orion, Metso ja Sampo. Osa sijoittajista koki Metson positiivisesta tulosvaroituksesta aiheutuneen kurssinousun hyväksi myyntipaikaksi. Osinkojen irtoamiset lisäsivät myyntihalukkuutta Orionissa ja Sammossa, jotka ovat molemmat profiloituneet suosituiksi osinko-osakkeiksi.

”Osakemarkkinoiden kehitys parani kuukauden loppua kohden. Suuret yhtiöt raportoivat enimmäkseen parantuneista tuloksista ja myönteisistä näkymistä. Yritysjohdon kommenttien perusteella jyvät alkavat erottua akanoista, sillä jatkossa yhtiöt pyrkivät siirtämään kohonneita raaka-ainekustannuksiaan tuotteiden hintoihin, jotta tulosparannukset olisivat edelleen mahdollisia”, jatkaa Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen johtaja Nuutti Hartikainen.

Lisätietoja antaa:
Nordnet Suomen arvopaperinvälityksen johtaja Nuutti Hartikainen, p. 09- 6817 8499, 050-380 3805

Taulukko 1. Osakevaihto ja -kauppojen määrä online-välittäjille Nordnet, Nordea, UB, FIM ja Saxo E*Bank

Huhtikuu 2011 Huhtikuu 2010 Muutos ed. Maaliskuu 2011 Muutos ed.
Välittäjä Vaihto (EUR) % Vaihto (EUR) vuoteen Vaihto (EUR) kuukauteen
Nordnet 769 009 243 3,53 713 666 096 +7,75% 990 263 623 -22,35%
Nordea 1 221 506 656 5,61 1 658 821 649 -26,37% 1 630 622 604 -25,09%   
UB 63 561 966 0,29 186 671 363 -65,95% 97 800 788 -35,01%   
FIM 611 236 214 2,81 1 450 233 342 -57,86% 888 499 982 -31,21%   
Saxo E*Bank 121 895 700 0,56 61 004 603 +99,81%    123 256 831 -1,11%   
Yhteensä 2 787 209 779 12,80 4 070 397 053 -31,53%  3 730 443 828 -25,29%
OMXH Vaihto (yhteensä) 21 774 833 165 100,00 29 682 253 908 -26,65% 27 733 769 696    -21,49%   
Huhtikuu 2011 Huhtikuu 2010 Muutos ed. Maaliskuu 2011 Muutos ed.
Välittäjä Kaupat (kpl) % Kaupat (kpl) vuoteen Kaupat (kpl) kuukauteen
Nordnet 154 740 5,94 115 442 +34,04%  199 719 -22,53%
Nordea 146 332 5,62 191 844 -23,73%    199 308 -26,58%
UB 6 843 0,26 14 683 -53,40% 11 039 -38,02%   
FIM 71 165 2,73 114 714 -37,97%    96 665 -26,38%   
Saxo E*Bank 13 866 0,53 5 588 -59,70% 14 790 -6,25%   
Yhteensä 392 946 15,08 442 271 -11,16%    521 521 -24,66%   
OMXH Kaupat (yhteensä) 2 605 178 100,00 2 891 260 -9,90%    3 550 984 -26,64%   

Lähde: Nasdaq OMX Nordicin virallinen kuukausitilasto

Taulukko 2. Online-välittäjien 5 kauppamäärältään vaihdetuinta osaketta – huhtikuu 2011

Yhtiö Nordnet UB FIM Saxo E*Bank Nordea Yhteensä
Nokia 16 693 431 4 429 1 731 13 693 36 977
UPM 6 437 400 3 334 897 6 289 17 366
Sampo 5 421 183 3 935 650 6 559 16 748
Outokumpu 6 102 200 2 942 1 521 5 125 15 890
Nokian Renkaat 5 376 101 3 640 463 5 216 14 796

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

Taulukko 3. Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – huhtikuu 2011

Ostetuimmat osakkeet Myydyimmät osakkeet
Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR) Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR)
Nokia 14 042 231 Orion B – 15 090 830
Neste Oil 12 073 988 Metso – 13 588 735
TeliaSonera 11 848 095 Sampo – 9 849 611
Sanoma 8 907 500 Nordea – 9 181 175
Outokumpu 8 645 064 Cargotec – 8 459 869
Wärtsilä 8 506 251 Kone – 7 867 045
UPM 8 477 739 Kemira – 7 212 813
Huhtamäki 5 289 796 Elisa – 6 773 371
Oriola-KD 5 029 413 Nokian Renkaat – 5 208 051
Talvivaara 4 741 180 M-real B – 5 117 330

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

Files