2013-07-02

Oslo Børs møtte veggen i juni, men privatpersoner lastet opp med aksjer!

Juni ble en tøff måned med økt uro, større svingninger og kraftig fall på verdens børser. Den amerikanske sentralbankens uttalelser om reduserte stimulansetiltak, sammen med bremset utlåning hos kinesiske banker har spredd uro på verdens finansmarkeder. Oslo Børs falt 4,7 prosent i juni, men er fortsatt opp 5,6 prosent så langt i år. 


 Etter et fantastisk børsår så langt møtte aksjemarkedet veggen i juni. Hovedindeksen luktet på 500 poeng ved inngangen til måneden, men økt frykt for reduserte stimulansetiltak fra sentralbanker og problemer i den kinesiske økonomien gjorde at Oslo Børs sluttet juni på 469 poeng, en nedgang på nesten 5 prosent, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

Til tross for økt uro så har børsfallet skjerpet risikoappetitten hos privatpersoner på børs. Private aksjekunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken nettokjøpte i juni aksjer for totalt 176 millioner kroner.

 I mars, april og mai solgte privatpersoner aksjer for rundt en halv milliard. I juni snudde dette og både børsfallet og nettokjøpet er det største på èn enkeltmåned så langt i 2013, sier Anders Skar i Nordnet Bank.

Også aktiviteten blant privatpersoner på børs økte i juni. Totalt gjorde privatkunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken 271.200 transaksjoner og omsatte aksjer for 10,4 milliarder i juni.

 Svingninger og børsfall har satt fart på den private aksjehandelen. Vanligvis går aktiviteten ned i takt med at vi nærmer oss sommeren, men i år har faktisk antall handler økt sammenlignet med mai med nesten 4 prosent. Sammenlignet med juni i fjor ser vi en økning på 7 prosent, sier Anders Skar i Nordnet.

Sparebanker og finanssektoren var de største taperne i juni med en nedgang på henholdsvis 8,3 og 5,8 prosent. Råvarebasert industri hadde også en tøff måned med et fall på 8,3 prosent. Forbruksvarer og helsesektoren ble vinnere i juni med oppgang på 3,1 og 2,7 prosent. De mest kjøpte aksjene blant privatpersoner i juni var Statoil, Yara og Xact Derivat Bull, mens de mest solgte var Xact Derivat Bear, Seadrill og Storebrand.

 Generelt er prisen på råvarer i en fallende trend. Oljeprisen steg riktignok rundt 2,5 prosent i juni, men er så langt i år ned 7,6 prosent. Verken Statoil eller Yara har klart å henge med det sterke markedet tidligere i år. Den svake utviklingen og tegn til mer stabile olje- og ureapriser har gjort privatpersoner mer kjøpevennlig innstilt til selskapene. Også utviklingen hos oljeserviceselskapene har vært svak i år, og dårlig nytt fra eksempelvis Subsea 7 og Aker Solutions bidrar til ytterligere forsiktighet og redusert eksponering mot sektoren. En økende skepsis til oljeservice samt det faktum at aksjen gikk ex utbytte i starten av juni er hovedgrunnene til at Seadrill er på listen over de mest solgte aksjene, sier Anders Skar.
 

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juni hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
REC  26 600
Norwegian Air Shuttle  17 297
American Shipping Company  14 290
PGS  11 120
Subsea 7  8 907
Xact Derivat Bear  8 387
DNO  8 019
Yara  7 905
DNB  7 698
Statoil  7 673
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Statoil  72 227 424 Xact Derivat Bear  -75 696 381
Yara  66 735 168 Seadrill  -33 358 652
Xact Derivat Bull  57 922 871 Storebrand  -26 439 097
Norwegian Air Shuttle  53 777 143 Alegata  -20 429 844
PGS  43 857 678 Gjensidige  -19 171 707
Norsk Hydro  32 382 814 Telenor  -17 297 133
RCL  30 204 800 American Shipping Comp.  -14 582 419
Panoro Energy  23 788 343 Sevan Drilling  -12 345 035
Marine Harvest  23 611 850 DNO  -10 922 510
Subsea 7  16 091 400 Kongsberg Automotive  -7 296 373

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
jun. 12 3 693 288 4,04 % 2,19 % 0,82 % -735
jul. 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13  3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
feb. 13 3 122 938 5,80 % 3,02 % 1,42 % 118
mar. 13 2 668 786 5,86 % 2,78 % 1,47 % -80
apr. 13 3 190 004 5,77 % 2,76 % 1,46 % -134
mai. 13 2 750 208 5,55 % 2,92 % 1,51 % -300
jun. 13 2 965 816 5,06 % 2,66 % 1,42 % 176
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
jun. 12 196 832 830 3,32 % 2,08 % 0,50 %
jul. 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %
feb. 13 141 837 350 4,19 % 2,94 % 0,94 %
mar. 13 126 273 660 3,86 % 2,58 % 0,95 %
apr. 13 148 244 720 4,13 % 2,58 % 1,07 %
mai. 13 140 633 400 3,76 % 2,56 % 1,08 %
jun. 13 139 111 860 3,83 % 2,56 % 1,05 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet is a Nordic online bank with about 465,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.