2013-11-04

Pengene strømmer inn i fond selv med Oslo Børs på «all time high»

Nordnets fondskunder fortsatte å gjøre betydelige kjøp i aksjefond til tross for «all time high» på Oslo Børs i oktober. I september opplevde Nordnet rekordtegning i fond. Selv om oktober ikke kom inn like høyt, er nettotegningen i aksjefond den tredje høyeste etter september og januar. Dette viser større langsiktighet blant fondskundene enn blant de som handler enkeltaksjer, der vi så et betydelig nettosalg i oktober.


Totalt ble det nettotegnet fond for 73,6 millioner kroner, hvorav aksjefond sto for 61,7 millioner og resten gikk i rentefond og kombinasjonsfond.

 Norske fondssparere har vært tålmodige og spart jevnt og trutt igjennom hele finans- og gjeldskrisen. Dette er noe av det klokeste man kan gjøre i sin langsiktige sparing. Månedlige innskudd uavhengig av om børsene faller eller stiger gir god effekt på kapitalen over tid, sier Spare- og investeringsøkonom Karl Oscar Strøm i Nordnet Bank.

På listen over de 10 mest kjøpte fondene i oktober er det bare aksjefond, og det er stor spredning på fondene. Vi finner blant annet to globalfond, 1 ett europafond og fire bransjefond innen henholdsvis bioteknologi, teknologi, telekom og helse. Av oktobers ti mest solgte fond er halvparten rentefond. Det mest solgte aksjefondet er bransjefondet DNB Finans etterfulgt av Odin Sverige. Fond med eksponering mot Emerging markets og Japan selges også.

 Det er stor spredning blant fondene som både kjøpes og selges. De tydeligste trendene vi ser er økt interesse for aksjefond på bekostning av rentefond, en gryende interesse for Europa som investeringsområde og en tydelig svakere tro på fremvoksende økonomier og spesielt Asia. Dette er tendenser vi har sett i flere måneder nå, sier Spare- og investeringsøkonom Karl Oscar Strøm.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
1. DNB Global Indeks
2. Franklin Biotech Discovery
3. DNB Nordic Technology
4. Franklin European Small/Mid Cap
5. KLP Aksje Global Indeks
6. Nordea 1 Climate & Environment
7. JPMorgan Global Healthcare
8. DNB Telecom
9. DNB Norden
10. Fidelity Italy
1. DNB Finans
2. Alfred Berg Kort Obligasjon
3. Alfred Berg Lang Obligasjon
4. Odin Sverige
5. Danske Global Emerging markets small cap
6. Holberg Likviditet
7. BlackRock IIF Japan Small/Mid Cap Opport.
8. KLP Obligasjon Global
9. DNB Navigator
10. DNB Aktiv Rente

Statistikken som presenteres baseres på Nordnets 55.400 kunder i Norge for oktober måned. 

For mer informasjon, kontakt: Karl Oscar Strøm, Spare- og investeringsøkonom, 922 19 068
|karl.oscar.strom@nordnet.no | Twitter: @KarlNordnet

Nordnet is a Nordic online bank with about 477,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.