2022-09-07

Pludselig tegner der sig et politisk flertal for at hæve loftet på aktiesparekontoen

Nordnet har lavet en rundspørge blandt landets 12 største politiske partier for at høre om deres holdninger til skat på investeringer. Et flertal af de partier, der står til at komme i Folketinget efter valget, melder nu klar til at hæve loftet på aktiesparekontoen, og alle er villige til at se på kompleksiteten i skattesystemet. Det er godt nyt til den voksende skare af private investorer, der ikke har skatteregler som hobby. Og godt nyt for samfundet som helhed.

Nordnet sendte i slutningen af august 2022 et brev til 12 af de største politiske partier med to spørgsmål omkring skat på investeringer:

 • Vil dit parti arbejde for at løfte loftet på aktiesparekontoen til det oprindeligt tiltænkte på 200.000 kr.?
 • Vil dit parti arbejde for at simplificere skatteregler vedrørende investering?
 • Nu er de fleste svar tikket ind, og alle partier – blandt besvarelserne – er ikke overraskende villige til at simplificere reglerne. Men den helt store nyhed er, at der pludselig tegner sig et politisk flertal for at løfte loftet på aktiesparekontoen til det oprindeligt tiltænkte på 200.000 kr.

  ”Det er en god nyhed for alle private investorer, hvis loftet på aktiesparekontoen endelig bliver hævet til det niveau, der oprindeligt var tanken. Kontoen er særdeles populær og med god grund, for den er nem at anvende. Skattesatsen er kun 17%, og skatten bliver beregnet og trukket automatisk. Det er derfor et oplagt sted at påbegynde en tiltrængt forsimpling af beskatningen på investeringsområdet. Det vinder vi alle sammen ved,” siger Anne Buchardt, landechef i Nordnet.

  Flertal for at løfte loftet på aktiesparekontoen

  Venstre, Konservative, Radikale Venstre, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne har svaret, at de er klar til at hæve loftet på aktiesparekontoen til 200.000 kr.

  Ifølge den seneste meningsmåling fra Gallup den 2. september 2022 er der hermed 96 mandater for at hæve loftet på aktiesparekontoen. Så altså et komfortabelt flertal, hvis meningsmålingerne holder.

  Et mere simpelt skattesystem

  Ikke overraskende er alle partier som udgangspunkt åbne overfor at simplificere skattesystemet. Her bliver det interessant at følge hvornår og hvordan, de vil tage initiativ til at gøre reglerne lettere at forstå og efterleve. I dag er reglerne unødigt komplicerede.

  ”Skat på investering er blevet en videnskab. De færreste kan forstå reglerne, og jeg kender ikke nogen – ud over et par dedikerede skatteeksperter – der synes det er sjovt at bruge tid på. Som almindelig privatinvestor skal man holde styr på alt fra lager- til realisationsbeskatning, satser og knækgrænser for aktie- og kapitalindkomstbeskatning for bare at nævne nogle få”, siger Anne Buchardt.

  Blandt Nordnets 360.000 kunder kommer det da også tit til udtryk, at skatten kan være svær at forstå, og at det tager lang tid at få styr på detaljerne.

  ”Kompleksiteten risikerer at gøre os fattigere som samfund, ikke mindst hvis private fravælger investering som opsparingsform. Der er hårdt brug for et enkelt system, som alle kan finde ud af. Så jeg håber, at politikerne hurtigt kan blive enige om at lave nogle ændringer, så flere penge kan komme ud og arbejde til det fælles bedste”, siger Anne Buchardt.

  Nordnet vi følge op på det politiske arbejde i det nye Folketing. Her bliver det både interessant at følge, om partierne vil sætte handling bag deres ord ift. aktiesparekontoen, og hvordan de vil forsimple skattesystemet – og hvornår vi i givet fald vil kunne se de første resultater.

  Fakta:

  • I dag er loftet på aktiesparekontoen på 103.500 kroner.
  • Samlet set er der 277.255 aktiesparekonti i Danmark[1]
  • 69% af de nye aktiesparekonti, der blev åbnet i Danmark i første halvår af 2022, blev oprettet hos Nordnet, hvor vi lige nu kan tælle ca. 75.000 konti.

  [1] Data i henhold til Euronext Securities Copenhagen (tidligere VP Securities)

  Nordnet er en ledende nordisk digital platform for opsparing og investering. Gennem innovation, enkelhed og transparens udfordrer vi traditionelle strukturer og giver private investorer adgang til samme information, værktøjer og service som professionelle investorer. Besøg os på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.