2019-03-01

Positiv energi och hög aktivitet bland de nordiska privatspararna

Under februari gjorde Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland totalt 2 328 419 avslut i aktier, warranter och optioner, vilket motsvarar 116 421 avslut i snitt per börsdag.

–   De nordiska börserna fortsätter att visa styrka. Det är breda uppgångar över hela linjen, och på årsbasis är samtliga nordiska marknader upp runt 10 procent. Privatspararna hänger på i börsyran och stuvar om i sina portföljer i stor utsträckning, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet. 

–   Amerikanska centralbankens besked att skjuta räntehöjningar på framtiden satte en allmänt positiv ton för månaden. Ur ett globalt perspektiv är orosmolnen de samma som tidigare – det handlar om brexit och USA:s relationer med Kina och Nordkorea. På hemmafronten har förstås uppgifterna om misstänkt penningtvätt i Swedbank dominerat nyhetsflödet. Privatspararna har passat på att köpa vad de upplever vara en nedtryckt och undervärderad aktie, och Swedbank är månadens mest köpta aktie, säger Johan Tidestad. 

Tabell: Nedan tabell visar Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. 

  Februari    Februari    Förändring  Januari    Förändring
  2019 2018 ett år 2019 en månad
Antal avslut          
Sverige 1 173 128 1 200 813 -2,3% 1 098 116 6,8%
Norge 336 250 327 266 2,7% 364 492 -7,7%
Danmark 394 441 366 694 7,6% 391 481 0,8%
Finland 424 600 418 464 1,5% 428 800 -1,0%
Totalt 2 328 419  2 313 237  0,7% 2 282 889  2,0%
Snitt per börsdag 116 421 115 662 0,7% 103 768 12,2%
Omsatt handelsbelopp cash market (MSEK)* 68 101 71 024 -4,1% 66 852 1,9%

* Avser handel i aktier, warranter, ETF:er och certifikat.

För mer information, kontakta:
Johan Tidestad, Kommunikationschef, 0708-87 57 75

E-post: johan.tidestad@nordnet.seNordnet är en digital bank för sparande och investeringar som finns i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Med användarvänlighet, tillgänglighet, ett brett utbud och låga priser ger vi våra kunder möjlighet att nå sina ambitioner som sparare. 
Besök oss på www.nordnetab.com, www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.