2016-12-02

Presidentvalget skapte kortsiktig nervøsitet

Småsparerne la bak seg nok en sterk måned i november. Presidentvalget i USA skapte en del reaksjoner, og kundene ble usikre, men igjen så var det aksjefond som var favoritten blant Nordnet-kundene. 

Statistikk fra Nordnet viser en ny sterk nettotegning i aksjefond.  Totalt kjøpte privatpersoner, via investeringsbanken Nordnet, fond for 74 millioner i løpet av måneden. Av dette fant 72 millioner veien til aksjefond, 11 millioner til rentefond, mens kombinasjonsfond ble nettosolgt for 9 millioner.

– November hadde noe lavere nettotegning enn foregående måneder. Presidentvalget og markedets reaksjoner har nok gjort fondssparerne noe mer avventende. Men da støvet la seg, så vi at optimismen fortsatte. Summen av lave renter, Opec-samarbeid, Trumps vekstambisjoner og stigende oljepriser frister kundene til å vekte seg opp i aksjefond, sier investeringsøkonom i Nordnet, Tom Hauglund.

– Listen over de meste populære fondene gjenspeiler noe lavere risikoappetitt blant Nordnet-kundene, forteller Investeringsøkonom Tom Hauglund. Trenden er fortsatt at kundene velger aksjefond, men i november havner Holberg Likviditet på topp. Jeg tror nok dette har med uroen rundt presidentvalget å gjøre. Deretter har vi to av kundenes favorittfond, nemlig Forte Trønder og Alfred Berg Gambak. På salgssiden er overvekten tech-fond og litt mer høyrisikofond. Jeg tror desember tallene kommer til å vise et litt annet bilde. Nå som Opec-samarbeidet er på plass og oljeprisen stiger, vil nok dette spre seg i form av optimisme mot årsslutt, sier Tom Hauglund.

Mest kjøpte fond Mest solgte fond
HOLBERG LIKVIDITET DELPHI NORDIC 
FORTE TRØNDER DNB NORDIC TECHNOLOGY
ALFRED BERG GAMBAK KLP OBLIGASJON 3ÅR
NORDNET SUPERFOND STOREBRAND VEKST
DELPHI NORGE HOLBERG KREDITT
DNB SMB DNB GLOBAL INDEKS
HOLBERG NORGE HANDELSBANKEN NORDISKE SMB
STOREBRAND GLOBAL MULTI KLP OBLIGASJON GLOBAL II
KLP AKSJE GLOBAL INDEKS SKAGEN GLOBAL
LANDKREDIT UTBYTTE HANDELSBANKEN LATIN AMERIKA

For mer informasjon kontakt: Tom Hauglund, Investeringsøkonom Nordnet Norge | +47 928 15 234 | tom.hauglund@nordnet.no |Twitter: @TomNordnet 

Nordnet er en bank for investeringer i aksjer og fond som er tilstede i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tanken bak Nordnet er å la kundene selv ta kontroll over pengene og investeringene sine, og målet er å bli førstevalget for sparing og investering i Norden. Nordnet AB (publ) er notert på Nasdaq Stocholm. Besøk oss på www.nordnetbankab.wpengine.com, www.nordnet.no, www.nordnet.se, www.nordnet.dk eller www.nordnet.fi.