2013-08-01

Privat aksjehandel økte på sterk sommerbørs med laber omsetning

Børsen i juli har blitt påvirket av ferske kvartalsrapporter og Oslo Børs hovedindeks økte med 5,7 prosent i løpet av måneden. En stor del av oppgangen kom derimot før rapportperioden satte inn for fult, deretter har oppgangen vært mer dempet. Omsetningen på Oslo Børs var den laveste hittil i år, men den private aksjehandelen økte faktisk sammenlignet med juni.


Totalt gjorde private aksjekunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken 288.978 transaksjoner og omsatte aksjer for 10,4 milliarder i juli. Dette tilsvarer en økning i antall transaksjoner på 6,6 prosent sammenlignet med forrige måned, og 10,4 prosent sammenlignet med juli i fjor

Daglig leder i Nordnet Bank, Anders Skar, forteller at en stadig økende bruk mobil og nettbrett gjør at flere tar med seg børsen på sommerferie.

 De fleste meglerhusene tilbyr nå løsninger for aksjehandel på mobiler og nettbrett. Det er veldig enkelt å følge med og gjøre sine aksjehandler enten du ligger i hengekøya, er ute med båten eller ligger på stranden. I rapportperioder så følger de private investorene ekstra godt med og øker gjerne aktiviteten. Det ser vi også skjer i juli, mye takket være at mobile løsninger nå er så godt tilrettelagt for aksjehandel, forteller han.

Men de private aksjekundene har brukt sommeren til gradvis å selge seg ut av aksjemarkedet. I løpet av juli har kunder hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken nettosolgt aksjer for 221 millioner kroner.

 REC har svingt mye i sommer og er den soleklart mest handlede aksjen. Ellers så har mye av handelen vært konsentrert rundt resultatrapportene. Med unntak av spesielt Statoil og Orkla har rapportsesongen vært noenlunde som forventet, og når oljeprisen er opp 4 prosent i juli og makrobildet ser lysere ut så stiger Oslo Børs, og mange private investorer blir lokket til å sikre gevinster, sier Anders Skar i Nordnet.

De mest kjøpte aksjene på sommerbørsen har vært flyselskapet Norwegian og lakseprodusenten Marine Harvest, mens gjødselselskapet Yara og cruisegiganten RCL har blitt mest solgt.

Vedlegg 1: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juli hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken.

MEST HANDLET Antall transaksjoner
REC 43.823
Norwegian Air Shuttle 14.676
Marine Harvest 12.497
PGS 9.489
Norse Energy 9.002
Subsea 7 7.479
TGS 7.425
DNB 6.799
Xact Derivat Bear 6.784
Questerre 6.511
MEST KJØPT Nettokjøp MEST SOLGT Nettosalg
Marine Harvest 80.025.010 Yara -70.170.835
Xact Derivat Bear 49.936.589 Xact Derivat Bull -58.758.475
Norwegian Air Shuttle 26.479.286 RCL -52.938.439
Orkla 26.326.605 DNB -32.640.664
Norse Energy 17.505.009 Statoil -25.159.354
Panoro Energy 11.590.363 Fred. Olsen Energy -24.199.555
Norwegian Energy 11.457.205 Seadrill -22.690.158
Polarcus 10.280.620 Aker Solutions -21.376.052
InterOil 8.323.613 Norsk Hydro -19.157.601
Golden Ocean 7.238.109 Sevan Drilling -19.019.248

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. 

Vedlegg 2: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder

TRANSAKSJONER: Oslo Børs Nordnet Netfonds Skandiabanken Nettokjøp (MNOK)
jul. 12 3 320 198 4,46 % 2,28 % 1,08 % -455
aug. 12 3 003 148 4,59 % 2,51 % 1,18 % -119
sep. 12 3 209 180 4,26 % 2,28 % 1,12 % -97
okt. 12 3 440 296 3,99 % 1,95 % 0,87 % 11
nov. 12 3 233 754 4,45 % 2,42 % 1,08 % 112
des. 12 2 495 848 5,18 % 2,83 % 1,35 % -55
jan. 13  3 228 162 6,11 % 3,61 % 1,44 % -38
feb. 13 3 122 938 5,80 % 3,02 % 1,42 % 118
mar. 13 2 668 786 5,86 % 2,78 % 1,47 % -80
apr. 13 3 190 004 5,77 % 2,76 % 1,46 % -134
mai. 13 2 750 208 5,55 % 2,92 % 1,51 % -300
jun. 13 2 965 816 5,06 % 2,66 % 1,42 % 176
Jul. 13 2 768 122 5,66 % 3,06 % 1,72 % -221
OMSETNING Oslo Børs (TNOK) Nordnet Netfonds Skandiabanken
jul. 12 132 791 090 4,20 % 2,58 % 0,85 %
aug. 12 123 937 420 3,97 % 2,64 % 0,93 %
sep. 12 150 478 650 3,45 % 2,19 % 0,77 %
okt. 12 145 949 870 3,52 % 1,94 % 0,63 %
nov. 12 132 224 170 3,42 % 2,36 % 0,72 %
des. 12 101 146 520 3,72 % 2,64 % 0,85 %
jan. 13 150 381 690 4,20 % 3,29 % 0,94 %
feb. 13 141 837 350 4,19 % 2,94 % 0,94 %
mar. 13 126 273 660 3,86 % 2,58 % 0,95 %
apr. 13 148 244 720 4,13 % 2,58 % 1,07 %
mai. 13 140 633 400 3,76 % 2,56 % 1,08 %
jun. 13 139 111 860 3,83 % 2,56 % 1,05 %
Jul 13 117 292 520 4,43 % 2,97 % 1,46 %

For mer informasjon, kontakt:
Anders Skar, daglig leder, 959 222 77
anders.skar@nordnet.no

Nordnet is a Nordic online bank with about 465,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. We provide services that simplifies savings and loans. With a modern and smart approach, we focus on active savers. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.