2012-05-02

Private aksjesparere hamstret aksjer på lav omsetning

Den private omsetningen på Oslo Børs falt kraftig i april, men det ble nettokjøpt for det største beløpet på ett år viser fersk aksjestatistikk fra Nordnet Bank.


Privatpersoner hos Nordnet, Netfonds og Skandiabanken gjorde 235 tusen transaksjoner og omsatte aksjer for 10,8 milliarder i april. Dette tilsvarer en reduksjon på 38 prosent i antall transaksjoner og 43 prosent i volum sammenlignet med mars. Daglig leder i Nordnet, Anders Skar, synes det er merkelig at omsetningen på børsen er såpass lav når usikkerheten i markedet er stigende.

– Påskeferie er selvfølgelig en del av forklaringen til det lave aktivitetsnivået i april, men det er faktisk litt overraskende at handelen ikke har tatt seg mer opp utover i april. Usikkerheten, frykten og svingningene på børsen har økt den siste tiden, og dette leder vanligvis til mer aktivitet. Det kan virke som om mange har valgt å sitte stille i båten i påvente av kvartalstall fra selskapene, og med et håp om at uværsskyene som har tiltatt siden midten av mars skal blåse over, sier Anders Skar.

Til tross for den økende usikkerheten og den lave aktiviteten storkjøpte derimot privatpersoner aksjer i april. Totalt ble det nettokjøpt aksjer via Nordnet, Netfonds og Skandiabanken for over 600 millioner i april. Dette er det største nettokjøpet av aksjer på ett år.

– De private investorene har trosset dårlige makrotall fra USA og Kina og økt frykt for gjeldskrise i Europa når de har gått tungt inn i markedet i april. Jeg tror mange ser at børsen fortsatt er relativt rimelig på fundamentale verdier og man har klart å ignorere makrotall i påvente av resultatsesongen. Signalene vi mottar fra våre kunder er dessuten at alternativet til aksjesparing med dagens renter er dårlige. Mange selskaper på Oslo Børs gir jo mer i direkteavkastning enn man får ved å ha pengene i banken, sier Anders Skar i Nordnet.

Når de private aksjeinvestorene nå går tungt inn på børsen velger de å vekte ned i oljeservice og heller gå for andre bransjer. Yara var den soleklart mest kjøpte aksjen blant private investorer i april. Statoil Fuel & Retail var den mest solgte.

– Etter å ha vært positive til oljeservice en lang periode ser vi tegn til at privatpersoner vekter seg ned. Dette henger sammen med en forventning om at oljeprisen skal falle, og dermed også aktivitetsnivået og ordreinngangen hos disse selskapene. Den mest solgte aksjen var Statoil Fuel & Retail og dette skyldes selvfølgelig oppkjøpstilbudet på selskapet, sier Anders Skar i Nordnet.

– Yara-aksjen ble kjøpt for nesten en kvart milliard i april. Både etterspørsel og priser peker i riktig retning for selskapet og aksjen går dessuten tradisjonelt inn i en sterk periode, avslutter Anders Skar i Nordnet.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs | For ytterligere informasjon, kontakt Anders Skar, Nordnet Norge, +47 959 222 77, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs. NB! Saxo Privatbank er nå ekskludert fra statistikken på grunn av liten omsetning.)

Vedlegg 2: De mest kjøpte/solgte/handlede aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i april. 

Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 415,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Files

Images