2010-02-01

Private aksjesparere: Optimistisk start på børsåret

Oslo Børs startet 2010 sterkt, men falt tilbake siden midten av januar.
Den mye omtalte januareffekten slo ikke til, men dette påvirket ikke de
norske aksjesparernes optimisme. Statistikk fra Nordnet viser at
privatpersoners aksjehandel økte sammenlignet med desember og at vi
fortsatte å nettokjøpe aksjer også i januar.

Både omsetningen på Oslo Børs og aktiviteten hos de privates aksjehandel
økte i januar sammenlignet med desember. Privatpersoner gjorde 532 521
transaksjoner og omsatte aksjer for 48,5 milliarder i januar. Dette
tilsvarer en økning på 12,2 prosent målt i transaksjoner og 43,7 prosent
målt i omsatt volum sammenlignet med desember. Nordnet Bank var største
meglerhus på Oslo Børs i januar målt i antall transaksjoner.

De private aksjesparerne nettokjøpte aksjer for 54 millioner kroner i
januar. Dette er en reduksjon sammenlignet med desember hvor private
aksjesparere nettokjøpte aksjer for 251 millioner kroner.

– Etter en rolig desember og start på året tok aktiviteten seg gradvis
opp utover i januar. Det er fortsatt stor usikkerhet rundt utviklingen i
verdensøkonomien og en viss frykt har spredt seg i aksjemarkedet i
januar. Men de private aksjesparerne posisjonerer seg for videre opptur
og tror fallet i januar er en korreksjon og ikke starten på en lengre
nedtur. Privatpersoner er fortsatt optimistiske til børsen, og trenden
fra fjerde kvartal i 2009 fortsatte også i januar – For fjerde måned på
rad nettokjøpte privatpersoner aksjer, forteller Anders Skar daglig
leder i Nordnet Bank.

Og de ti mest populære aksjene å kjøpe i januar var Statoil, Yara,
Seadrill, Norsk Hydro, Questerre, Norwegian, Telenor, Kongsberg
Automotive, Crew og Det norske oljeselskap. Mens de ti aksjene som var
minst populære og som ble solgt mest var PGS, Marine Harvest, DnB NOR,
RCL, Aker Solutions, REC, Golden Ocean, Fred Olsen Energy, Opera og XACT
Derivat BULL.

– Børsfallet i januar ble tolket som en kjøpsmulighet, og spesielt ser
vi at privatpersoner har kjøpt seg opp i de store solide
børslokomotivene, som for eksempel Statoil, Yara, Seadrill og Telenor.
REC-aksjen fortsetter å svinge i verdi og var igjen den mest handlete
aksjen blant traderne. For de langsiktige private aksjesparerne kan det
virke som om noe av tålmodigheten rundt REC er oppbrukt da aksjen ble
nettosolgt for rundt 20 millioner i januar, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet / Oslo Børs
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet
Norge, +47 23333016,
+47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken på
Oslo Børs siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

Antall transaksjoner:

Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
Jan-09 2 654 630 13,0 % 5,4 % 3,2 % 2,3 %
Feb-09 2 351 486 12,6 % 4,9 % 2,5 % 2,1 %
Mars-09 2 475 518 12,7 % 4,8 % 2,6 % 2,0 %
April-09 2 231 248 12,2 % 4,8 % 2,2 % 2,1 %
Mai-09 2 902 994 13,0 % 5,0 % 2,6 % 2,3 %
Juni-09 2 679 854 13,0 % 5,0 % 2,6 % 2,3 %
Juli-09 2 360 722 9,9 % 3,9 % 1,8 % 1,9 %
Aug-09 2 542 214 11,2 % 4,2 % 2,2 % 1,9 %
Sept-09 2 891 386 11,7 % 4,0 % 2,4 % 1,8 %
Okt-09 3 172 812 11,0 % 4,0 % 2,2 % 1,9 %
Nov-09 2 820 992 12,0 % 4,4 % 2,6 % 1,9 %
Des-09 2 401 914 11,0 % 4,3 % 2,5 % 1,9 %
Jan-10 3 236 736 11,4 % 4,2 % 1,9 % 1,9 %

Omsetning:

Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
Jan-09 239 566 480 9,4 % 4,1 % 3,7 % 1,1 %
Feb-09 202 055 510 9,2 % 3,6 % 2,9 % 1,0 %
Mars-09 211 657 460 9,5 % 3,6 % 2,7 % 0,9 %
April-09 208 421 710 8,8 % 3,5 % 2,2 % 1,0 %
Mai-09 325 672 490 8,5 % 3,5 % 2,9 % 1,1 %
Juni-09 291 829 060 8,5 % 3,5 % 2,9 % 1,1 %
Juli-09 182 981 280 7,4 % 3,4 % 2,4 % 1,1 %
Aug-09 221 103 600 8,8 % 3,8 % 3,0 % 1,1 %
Sept-09 284 468 810 8,5 % 3,2 % 2,9 % 1,0 %
Okt-09 345 282 170 7,5 % 3,1 % 2,7 % 0,9 %
Nov-09 287 637 260 8,4 % 3,3 % 2,9 % 1,0 %
Des-09 235 910 990 7,8 % 3,4 % 2,7 % 0,9 %
Jan-10 329 529 540 8,2 % 3,5 % 2,0 % 0,9 %

*Tall i tusen

Vedlegg 2: De mest kjøpte aksjene blant privatpersoner
(kilde: Oslo Børs og Nordnet)

Mest kjøpte aksjer i januar 2010 Mest kjøpte aksjer desember 2009

Aksje Nettkjøp Aksje Nettokjøp
1 Statoil 104 174 656 1 XACT Derivat BULL 88 416 163
2 Yara 82 761 212
2 Yara 92 607 112 3 REC 76 580 018
4 RXT 49 639 430
3 Seadrill 79 099 881 5 RCL 46 979 391
6 DnB NOR 42 839 429
4 Norsk Hydro 65 575 179 7 Statoil 28 261 622
8 PGS 25 104 409
5 Questerre 56 350 738 9 Subsea 7 23 289 892
10 DnB NOR OBX 21 251 129
6 Norwegian 20 363 296

7 Telenor 18 077 171

8 Kongsberg Automotive 13 145 460

9 Crew 12 898 129

10 Det norske oljeselskap 11 999 516

Vedlegg 3: De mest solgte aksjene blant privatpersoner
(kilde: Oslo Børs og Nordnet)

Mest solgte aksjer i januar 2010 Mest solgte aksjer desember 2009

Aksje Nettosalg Aksje Nettosalg
1 PGS -92 368 590 1 Tandberg -84 571 940
2 XACT Derivat BEAR -64 979 302
2 Marine Harvest -63 624 995 3 Norwegian Property -52 617 557
4 Algeta -44 142 596
3 DnB NOR -50 617 601 5 Marine Harvest -43 768 531
6 Norsk Hydro -35 384 800
4 RCL -36 161 287 7 Songa Offshore -21 823 363
8 Aker Solutions -19 273 246
5 Aker Solutions -24 297 457 9 Orkla -16 091 326
10 Austevoll Seafood -15 557 421
6 REC -20 797 511

7 Golden Ocean -19 946 888

8 Fred Olsen Energy -17 287 511

9 Opera -16 645 531

10 XACT Derivat BULL -14 412 321

Vedlegg 4: De mest populære aksjene å handle blant privatpersoner
(kilde: Oslo Børs og Nordnet)

Mest populær i januar 2010 Mest populær desember 2009

Aksje Antall Aksje Antall
transaksjoner transaksjoner
1 REC 62 718 1 REC 56 331

2 Yara 37 744 2 Yara 40 265

3 Seadrill 27 254 3 Norsk Hydro 22 742

4 Questerre 26 985 4 Seadrill 21 048

5 Norsk Hydro 26 686 5 XACT Derivat BULL 19 346

6 XACT Derivat BULL 24 363 6 PGS 18 369

7 XACT Derivat BEAR 22 517 7 XACT Derivat BEAR 17 416

8 PGS 20 730 8 Statoil 13 440

9 Telenor 19 950 9 RCL 13 433

10 IGE 19 915 10 Sevan Marine 12 817

Files