2009-08-03

Private aksjesparere på sommerferie i juli

- Aktiviteten blant private aksjesparere og tradere falt med 30 % målt i antall handler og med over 40 % målt i omsatt volum sammenlignet med juni, forteller Anders Skar Daglig leder i Nordnet Norge. Totalt ble det gjort 414.785 transaksjoner, og omsatt aksjer for 26 milliarder via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken i juli. Sammenlignbare tall for juni var 595.630 transaksjoner og et omsatt volum på 46 milliarder.

– Det var nok mange som tok en velfortjent sommerpause fra aksjemarkedet etter et mildt sagt turbulent år på børsen. Kvartalsrapporter over forventningene og en positiv utvikling på børsen i juli bidro nok til at mange slappet litt ekstra av, sier Skar.

Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens privatkunder stod for 17,5 % av antallet transaksjoner og 14,2 % av volumet på Oslo Børs i juli. SEB Enskilda var største megler på Oslo Børs målt i antall transaksjoner med en markedsandel på 11,2 %, og DnB Nor var største megler målt i omsatt volum med en markedsandel på 9,86 %. Nordnet Bank var nest største megler målt i antall transaksjoner med 9,9 % og tredje største meglerhus målt i volum med 7,4 %.

Populært med sol i sommer

– Privatpersoner opprettholdt sitt positive markedssyn og fortsatte å kjøpe aksjer i juli. Netto kjøpte private aksjesparere aksjer for 43,4 millioner og mest populær å kjøpe i sommer var solenergiselskapet REC. På kort sikt derimot virker de private aksjesparerne å være splittet med hensyn på hvor børsen skal. I juli ble det nemlig nettokjøpt både Bull og Bear, noe som viser at vi har en gruppe som tror på børsoppgang og en gruppe som tror på børsnedgang fremover, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Bank.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i juli var REC, Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, Artumas Group og XACT Derivat BEAR. De fem enkeltaksjene privatpersoner solgte mest målt i kroner i juli var StatoilHydro, DNO, Yara, Telenor og Golden Ocean Group.

Den aksjen som ble handlet mest i juli var XACT Derivat Bear med 38.653 transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatpersoner målt i antall transaksjoner i juli var XACT Derivat BEAR, Norsk Hydro, XACT Derivat BULL, REC, StatoilHydro, Seadrill, Yara, Sevan Marine, DNO og PGS.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i juli.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277, anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Juli-09
Nordnet 236 684 243 300 382 092 319 272 330 158 234 710
Netfonds 108 334 101 242 152 767 126 038 126 559 92 631
Skandiabanken 37 766 33 390 68 421 53 261 56 861 45 198
E-Trade 59 695 61 891 107 955 69 533 65 046 42 246

Markedsandel antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q2-2008 Q3-2008 Q4-2008 Q1-2009 Q2-2009 Juli-09
Nordnet 9,34% 8,51% 12,16% 12,80% 12,68% 9,94%
Netfonds 4,27% 3,54% 4,86% 5,05% 4,86% 3,92%
Skandiabanken 1,49% 1,17% 2,18% 2,14% 2,18% 1,91%
E-Trade 2,36% 2,16% 3,44% 2,79% 2,50% 1,79%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per måned Oslo Børs
Mars- Juni- Juli-
Nov-08 Des-08 Jan-09 Feb-09 09 Apr-09 Mai-09 09 09
Nordnet 13,37% 12,96% 13,01% 12,64% 12,73% 12,23% 12,95% 12,75% 9,94%
Netfonds 5,24% 5,15% 5,44% 4,89% 4,80% 4,81% 5,01% 4,74% 3,92%
Skandiabanken 2,30% 2,37% 2,26% 2,14% 1,99% 2,12% 2,33% 2,08% 1,91%
E-Trade 4,01% 3,28% 3,22% 2,54% 2,56% 2,16% 2,60% 2,66% 1,79%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo Børs
Nov- Des- Jan- Feb- Mars- Juni- Juli-
08 08 09 09 09 Apr-09 Mai-09 09 09
Nordnet 8,62% 7,88% 9,40% 9,15% 9,52% 8,81% 8,50% 8,57% 7,36%
Netfonds 3,29% 3,16% 4,06% 3,64% 3,55% 3,48% 3,47% 3,34% 3,37%
Skandiabanken 0,93% 0,99% 1,07% 1,00% 0,94% 1,03% 1,05% 0,93% 1,11%
E-Trade 3,99% 2,99% 3,69% 2,85% 2,73% 2,21% 2,90% 2,96% 2,38%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner juli
1 XACT Derivat BEAR 38.653
2 Norsk Hydro 37.707
3 XACT Derivat BULL 29.305
4 REC 22.691
5 StatoilHydro 22.296
6 Seadrill 20.635
7 Yara 19.432
8 Sevan Marine 16.300
9 DNO 13.721
10 PGS 13.329

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i juli Nettosolgt i juli
1 REC 73.741.586 1 StatoilHydro -68.234.526
2 Norsk Hydro 43.050.439 2 DNO -29.677.414
XACT Derivat 3 Yara -24.844.734
3 BULL 24.888.976 4 Telenor -22.763.166
Artumas Golden Ocean
4 Group 22.475.699 5 Group -19.255.046
XACT Derivat
5 BEAR 21.076.590

Files