2009-05-28

Private sparere reduserer sin risiko

Norske private sparere har i perioden januar til mai redusert risikoen i sine spareporteføljer. Det viser det nordiske Sparebarometeret som Nordnet legger frem i dag.

Nordisk Sparebarometer er en sammenstilling av privatpersoner i Norden sin innstilling til risiko og sparing. Den viser hvor stor del av sparingen som er fordelt på aksjer, fond og kontanter samt forskjeller mellom de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Sparebarometeret tar utgangspunktet i Nordnet sine 240.000 kunder, og vil bli publisert hver tredje måned.

Norske privatpersoner har i perioden 31.januar til 30.april økt andelen kontanter, redusert den gjennomsnittlige belåningsgraden og minsket andelen aksjer i sine spareporteføljer. Dette indikerer tydelig mindre risikovilje blant privatpersoner og redusert risiko i spareporteføljene.

– Igjennom hele finanskrisen har interessen for aksjemarkedet vært høy blant privatpersoner. De private sparerne er fortsatt på vei inn i markedet og kjøper stadig mer aksjer, men de har fortsatt en fot på bremsepedalen. Økt andel kontanter, en lavere andel aksjer og en reduksjon i gjennomsnittlig belåning i porteføljene er alle tydelig tegn på at privatpersoner tar mindre risiko enn før. Selv om privatpersoner kjøper aksjer og er positive til markedet virker det ikke som de er klare til å trykke pedalen i bunn og gi full gass riktig enda, sier Anders Skar daglig leder Nordnet Norge.

2008 ble et av de dårligste årene på de nordiske børsene noensinne, og de fleste private sparere så sine porteføljer falle dramatisk i verdi. Så langt har 2009 vært mye hyggeligere, og hittil i år kan vi registrere en svært positiv verdiutvikling i de nordiske sparerenes porteføljer. De private sparernes porteføljer har økt i verdi i takt med den generelle børsoppgangen.

Porteføljene til Norske private sparere har i perioden 31.januar til 30.april økt med 12% noe som ganske eksakt tilsvarer oppgangen på Oslo Børs i samme periode (OSEBX +11,9%).

– Privatpersoner har tidligere blitt kritisert for å kjøpe på topp og selge på bunn. I hele fjerde kvartal i fjor og første kvartal i år nettokjøpte norske privatpersoner aksjer på Oslo Børs. I stedet for å selge seg ut på bunn har altså privatpersoner benyttet anledningen til å kjøpe billige aksjer. Som en følge av dette har også de private sparerens porteføljer økt i takt med den generelle børsoppgangen den siste tiden. Vi har hatt en svært volatil børs, og mange private investorer har valgt å flytte penger fra mindre, illikvide aksjer med høy risiko til de store stabile og mer likvide børslokomotivene. At utviklingen på de private sparernes porteføljer er tilnærmet lik indeks er derfor ikke veldig overraskende, sier Anders Skar daglig leder i Nordnet Norge.

Files