2008-12-01

Privatpersonene tok over Oslo Børs i november

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske
markedet, Nordnet, NetFonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 754.718
transaksjoner i november og handelsvolumet endte på 41,4 mrd.
Internettmeglerne stod for 24,9 % av antallet transaksjoner og 16,8 % av
volumet på Oslo Børs i november. Nordnet var største megler på Oslo Børs
i november med en markedsandel på 13,4 % målt i antall transaksjoner.

”Mens vi så en drastisk reduksjon i omsetningen på Oslo Børs, og i
aktiviteten blant de tradisjonelle og utenlandske aktørene, holdt
privatpersonene koken i november. I forhold til november i fjor ser vi
en økning i antall transaksjoner på 85%, og sammenlignet med snittet for
2008 ser vi en økning på nesten 53%” sier Anders Skar, daglig leder i
Nordnet Bank.

Hver fjerde handel av privatpersoner i november
”Vi ser en liten reduksjon på 10 % sammenlignet med oktober, men andelen
som blir gjort av privatpersoner over internett øker kraftig fra oktober
til november. I oktober ble hver femte handel på Oslo Børs gjort av
Nordnet, Netfonds, E-Trade eller Skandiabanken, mens i november ble så
mye som hver fjerde handel gjort via oss som driver med ren
internetthandel” fortsetter Skar.

Historisk av Nordnet – Også størst på volum i november!

Privatpersoner som handler aksjer over internett gjør ofte mange og små
handler. Nettmeglere, som først og fremst har privatpersoner som kunder,
har derfor i lang tid dominert listene over meglerhus med flest
transaksjoner på Oslo Børs. For første gang noensinne er en nettmegler
nå også størst målt i volum på Oslo Børs. Nordnet Bank var i tillegg til
størst på transaksjoner, også største megler målt i volum i november med
en omsetning på 21,2 mrd – dette tilsvarer en markedsandel på 8,6%.

”Dette er helt vannvittig! Og selvfølgelig veldig gledelig. Dette viser
at vi har en kundemasse og en forretningsmodell som tåler det ekstreme
børsklimaet vi har vært utsatt for i 2008. At en nettmegler er størst på
volum har aldri skjedd på noen av de nordiske børsene tidligere, og så
vidt meg bekjent, heller aldri på noen av de europeiske børsene. Dette
er rett og slett historisk”, sier sjefen i Norges største meglerhus
stolt.

De aktive traderne dominerer handelen
”At vi er størst skyldes nok en kombinasjon av at de tradisjonelle, og
spesielt de utenlandske aktørene, gjør mindre. Samtidig holder vi
aktiviteten og volumene oppe. Det er spesielt de mest aktive og mest
kortsiktige traderne som driver handelen nå, men vi merker i tillegg
stor interesse fra kunder som har vært passive en stund, fra helt nye
kunder, og fra folk som generelt er nysgjerrig på dette med
aksjehandel”, forteller Nordnet-sjefen videre.

Flere rekorder i november
Men november var også en historisk måned på flere måter. Tirsdag 25.
november gjorde Nordnet Bank 26.926 transaksjoner på Oslo Børs. Dette er
det største antallet transaksjoner gjort av et meglerhus i løpet av en
handelsdag noensinne.

”Også helt vannvittig! Vi har vært vitne til et unormalt børsår på mange
måter, men at vi både skulle bli største megler målt i volum og i
tillegg slå denne rekorden i november er bare helt utrolig”, sier Skar.

REC var soleklar favoritt blant privatpersoner i november

REC var den soleklart mest populære enkeltaksjen i november med 110.092
transaksjoner. De ti mest populære aksjene blant privatinvestorer målt i
antall transaksjoner i november var REC, Yara, XACT Derivat BULL,
Seadrill, StatoilHydro, XACT Derivat BEAR, Golden Ocean Group, DNO, PGS
og Questerre.

De fem enkeltaksjene privatpersoner kjøpte mest målt i kroner i november
var XACT Derivat BULL, REC, PGS, Seadrill og Yara. De fem enkeltaksjene
privatpersoner solgte mest målt i kroner i november var StatoilHydro,
Wavefield, Telenor, Rocksource og XACT Derivat BEAR.

Privatpersoner fortsatt positive til Oslo Børs
”Vi registrerer at privatpersoner fortsatt er positive til Oslo Børs.
For tredje måned på rad nettokjøper privatpersoner aksjer, og i tillegg
posisjonerer de seg for oppgang ved å kjøpe Xact Derivat Bull og selge
Xact Derivat Bear. Til tross for at Oslo Børs er ned med over 50% i år,
ser vi nå for første gang på flere år at antall private aksjonærer øker.
Myten om at privatpersoner kjøper på topp og selger på bunn ser
heldigvis ut til å briste. Tiden vil selvfølgelig vise om dette er
bunnen, men en ting er i alle fall sikkert, dette er ikke toppen, og det
er et godt stykke igjen til den”, avslutter Skar.

Se vedlagte tabeller for oversikt over antall transaksjoner i de mest
populære aksjene omsatt via internett og mest nettokjøpt og nettosolgt i
november.

Kilde: Nordnet, Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt:
Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016, +47 95922277,
anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler for Internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs offisielle meglerstatistikk.

Antall transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Nov-08
Nordnet 197 474 204 952 264 255 236 684 243 300 404 865
Netfonds 91 125 94 570 136 676 108 334 101 242 158 619
Skandiabanken 29 168 28 795 46 147 37 766 33 390 69 730
E-Trade 12 000 26 102 44 111 59 695 61 891 121 504

Markedsandel antall
transaksjoner Oslo Børs
Snitt/ Snitt/
Mnd Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd Snitt/Mnd
Q3-2007 Q4-2007 Q1-2008 Q2-2008 Q3-2008 Nov-08
Nordnet 9,24% 8,78% 9,81% 9,34% 8,51% 13,37%
Netfonds 4,26% 4,05% 5,07% 4,27% 3,54% 5,24%
Skandiabanken 1,37% 1,23% 1,71% 1,49% 1,17% 2,30%
E-Trade 0,56% 1,12% 1,64% 2,36% 2,16% 4,01%

Markedsandel målt i antall transaksjoner per
måned Oslo Børs
Mars- April- Mai- Juni- Juli- Sept-
08 08 08 08 08 Aug-08 08 Okt-08 Nov-08
Nordnet 9,98% 9,67% 9,51% 8,80% 7,40% 8,47% 9,35% 10,82% 13,37%
Netfonds 5,06% 4,80% 4,37% 3,61% 3,37% 3,71% 3,56% 4,42% 5,24%
Skandiabanken 1,86% 1,57% 1,72% 1,16% 1,07% 1,12% 1,27% 1,98% 2,30%
E-Trade 2,17% 2,20% 2,29% 2,59% 1,85% 2,02% 2,49% 3,10% 4,01%

Markedsandel av omsatt volum per måned Oslo
Børs
Mars- April- Mai- Juni- Juli- Sept-
08 08 08 08 08 Aug-08 08 Okt-08 Nov-08
Nordnet 4,62% 4,14% 4,39% 4,52% 4,11% 4,47% 5,31% 6,56% 8,62%
Netfonds 2,78% 2,26% 2,45% 2,02% 2,13% 2,30% 2,07% 2,56% 3,29%
Skandiabanken 0,55% 0,43% 0,37% 0,30% 0,36% 0,38% 0,44% 0,67% 0,93%
E-Trade 1,34% 1,39% 1,70% 2,03% 1,67% 1,66% 2,08% 2,71% 3,99%

Vedlegg 2: De mest populære aksjene på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Antall transaksjoner november
1 REC 110.092
2 Yara 72.781
3 XACT Derivat BULL 64.934
4 Seadrill 57.847
5 StatoilHydro 48.390
6 XACT Derivat BEAR 36.284
7 Golden Ocean Group 26.208
8 DNO 24.763
9 PGS 22.307
10 Questerre 22.098

Vedlegg 3: Mest nettokjøpt/solgt på Oslo Børs via internettmeglerne
Kilde: Oslo Børs og Nordnet.

Nettokjøpt i november
1 XACT Derivat BULL 107.853.556
2 REC 81.929.361
3 PGS 62.850.296
4 Seadrill 60.482.808
5 Yara 58.430.413

Nettosolgt i november
1 StatoilHydro -49.111.815
2 Wavefield -24.352.933
3 Telenor -21.260.348
4 Rocksource -10.926.759
5 XACT Derivat BEAR -10.741.427

Files