2010-07-01

Privatpersoner klare for sommerpause fra børsen.

​Private aksjesparere hadde i juni sin roligste måned på børsen hittil i år, og nettosolgte aksjer for andre måned på rad. Den store usikkerheten i markedet gjorde at mange valgte bort aksjer og børs mot sommer og sol i juni, forteller Anders Skar, daglig leder i Nordnet Bank.

Handelen hos aktørene som driver med ren internetthandel på det norske markedet, Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken, endte på 488.032 transaksjoner i juni og handelsvolumet endte på 33,8 mrd. Sammenlignet med antall handler i juni i fjor er dette en reduksjon på 18 %, og sammenlignet med mai i år en reduksjon på 6 %. Privatpersoner nettosolgte aksjer for 105 millioner kroner i juni. Etter nettosalget i juni har privatpersoner hittil i år nettosolgt aksjer for 117 millioner.

–  Omsetningen på børsen og aktiviteten blant private aksjesparere falt tilbake i juni. Etter et humpete halvår på børsen, med et fall på 12 prosent, var det nok mange som solgte ut aksjer og gjorde færre handler for å ta en litt tidlig sommerpause fra børsen i år, sier Anders Skar.

Den aksjen som ble handlet mest av privatpersoner i juni var solaksjen REC. REC var også den mest kjøpte aksjen, mens den mest solgte aksjen var Telenor.

De 10 mest kjøpte aksjene i juni:
REC
RCL
Sevan Marine
Norsk Hydro
Golden Ocean
Xact Derivat Bear
Xact Derivat Bull
Orkla
Aker Solutions
Norwegian Air Shuttle
De 10 mest solgte aksjene i juni:
Telenor
Seadrill
Questerre
Statoil
DnB NOR
Acergy
PGS
Algeta
Nordic Semiconductor
Storebrand

–  Gjengangeren REC ble mest kjøpt i juni, og aksjen tiltrekker seg nye investorer som håper å treffe bunn i aksjen, samtidig som eksisterende aksjonærer kjøper etter flere positive signaler i juni. Den mest solgte aksjen i juni var Telenor, uten at det har skjedd spesielle ting i markedet som kan forklare dette. Den mest naturlige forklaringen er nok at dette er en aksje som eies av mange, samt at uroen i markedet og et ønske om en pause fra børsen i sommer har gjort at mange har solgt aksjen i juni, sier Anders Skar.

Kilde: Nordnet og Oslo Børs.
For ytterligere informasjon, kontakt: Anders Skar, Daglig leder Nordnet Norge, +47 23333016,
+47 95922277,
anders.skar@nordnet.no

Vedlegg 1: Markedsandeler Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabanken siste 13 måneder (kilde: Oslo Børs)

TRANSAKSJONER:   Oslo Børs Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
jun.09 2 679 854 13,00 % 5,00 % 2,60 % 2,30 %
jul.09 2 360 722 9,90 % 3,90 % 1,80 % 1,90 %
aug.09 2 542 214 11,20 % 4,20 % 2,20 % 1,90 %
sep.09 2 891 386 11,70 % 4,00 % 2,40 % 1,80 %
okt.09 3 172 812 11,00 % 4,00 % 2,20 % 1,90 %
nov.09 2 820 992 12,00 % 4,40 % 2,60 % 1,90 %
des.09 2 401 914 11,00 % 4,30 % 2,50 % 1,90 %
jan.10 3 236 736 11,40 % 4,20 % 1,90 % 1,90 %
feb.10 3 138 196 10,90 % 3,60 % 1,80 % 1,60 %
mar.10 2 944 578 10,50 % 3,80 % 1,40 % 2,00 %
apr.10  3 145 654 9,00 % 3,40 % 2,38 % 1,85 %
mai.10  3 668 528  8,48 % 3,00 % 1,10 % 1,52 %
Jun. 10 3 565 642 8,10 % 2,90 % 1,26 % 1,43 %
           
OMSETNING: Oslo Børs* Nordnet Netfonds E-Trade Skandiabanken
jun.09 291 829 060 8,50 % 3,50 % 2,90 % 1,10 %
jul.09 182 981 280 7,40 % 3,40 % 2,40 % 1,10 %
aug.09 221 103 600 8,80 % 3,80 % 3,00 % 1,10 %
sep.09 284 468 810 8,50 % 3,20 % 2,90 % 1,00 %
okt.09 345 282 170 7,50 % 3,10 % 2,70 % 0,90 %
nov.09 287 637 260 8,40 % 3,30 % 2,90 % 1,00 %
des.09 235 910 990 7,80 % 3,40 % 2,70 % 0,90 %
jan.10 329 529 540 8,20 % 3,50 % 2,00 % 0,90 %
feb.10 316 417 850 8,40 % 3,10 % 1,90 % 0,80 %
mar.10 284 714 360 7,10 % 3,10 % 1,40 % 0,90 %
apr.10 303 734 420 6,49 % 3,25 % 1,53 % 0,99 %
mai.10 319 957 640 6,47 % 2,86 % 1,26 % 0,77 %
Jun. 10 271 917 930 6,88 % 3,19 % 1,50 % 0,88 %

*Tall i tusen


Vedlegg 2:
De mest kjøpte/solgte/handlete aksjene blant privatpersoner på Oslo Børs i juni (kilde: Nordnet/Oslo Børs)

  Mest kjøpt Mest solgt Mest handlet
  Aksje Nettokjøp Aksje Nettosalg Aksje Antall transaksjoner
1 REC 93703224 Telenor -115188206 Rec 52751
2 RCL 55021513 Seadrill -85536950 Yara 34715
3 Sevan Marine 51854505 Questerre -53842082 Seadrill 29902
4 Norsk Hydro 50693557 Statoil -45229745 Xact Derivat Bear 24944
5 Golden Ocean 35931935 DnB NOR -31287667 PGS 22720
6 Xact Derivat Bear 26752267 Acergy -29243037 Xact Derivat Bull 22719
7 Xact Derivat Bull 20152215 PGS -25017891 Norsk Hydro 18473
8 Orkla 16952858 Algeta -22602083 Sevan Marine 18400
9 Aker Solutions 15611577 Nordic Semiconductor -21296854 Questerre 16343
10 Norwegian Air Shuttle 15591370 Storebrand -20703387 IGE Resources 13070

* Nettokjøp/salg defineres som alle kjøp i en aksje fratrukket alle salg i en aksje. Et positivt tall angir nettokjøp, mens et negativt tall angir nettosalg. Tallene inkluderer handler via Nordnet, Netfonds, E-Trade og Skandiabankens kunder.

Files